Tiskové prohlášení předsedkyně von der Leyenové v návaznosti na oznámení Gazpromu o přerušení dodávek plynu do některých členských států EU.

„Pouze přednesené znění je závazné“

Oznámení Gazpromu, že jednostranně zastavuje dodávky plynu do některých členských států EU, je další provokací Kremlu. To, že Kreml používá fosilní paliva k tomu, aby se nás pokoušel vydírat, však není překvapením. Evropská komise se na takovou situaci připravovala v úzké koordinaci a solidárně s členskými státy i mezinárodními partnery. Naše reakce bude okamžitá, jednotná a koordinovaná. 

Zaprvé zajistíme, aby rozhodnutí společnosti Gazprom mělo co nejmenší dopad na evropské spotřebitele. Členské státy se dnes sešly v rámci Koordinační skupiny pro otázky plynu. Polsko a Bulharsko nás informovaly o nastalé situaci. Jak Polsko, tak Bulharsko nyní dostávají plyn od svých sousedů z EU. Ukazuje se tak nejen naše obrovská vzájemná solidarita, ale také efektivita minulých investic, např. do propojovacího vedení a další plynárenské infrastruktury. Komise rovněž zintenzivní svou spolupráci s tzv. regionálními skupinami členských států, které si mohou navzájem poskytnout co nejrychlejší solidaritu. Tím se zmírní veškeré dopady na možná narušení dodávek plynu.

Zadruhé budeme pokračovat v práci na zajištění dostatečných dodávek a skladování plynu ve střednědobém horizontu. Náš akční plán REPowerEU nám již letos pomůže výrazně snížit závislost na ruských fosilních palivech. S USA jsme se dohodli na dodatečném dovozu LNG v letošním roce i v následujících letech. S členskými státy spolupracujeme na zajištění alternativních dodávek plynu i od jiných partnerů. Z dlouhodobého hlediska nám iniciativa REPowerEU rovněž pomůže přejít k spolehlivějším, bezpečnějším a udržitelnějším dodávkám energie. V polovině května předložíme plány na urychlení ekologické transformace. Každé euro, které investujeme do obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, přispěje k naší budoucí energetické nezávislosti.

Tento nejnovější agresivní krok Ruska je dalším připomínkou, že musíme spolupracovat se spolehlivými partnery a musíme si zajistit energetickou nezávislost. Komise je v kontaktu s francouzským předsednictvím. Vítám jejich plán co nejdříve svolat zasedání ministrů energetiky EU. Putin dnes ve snaze zasít mezi Evropany rozkol opět neuspěl. Éra ruských fosilních paliv v Evropě skončí. Evropa postupuje v oblasti energetiky kupředu.

Zdroj: Tiskové prohlášení předsedkyně von der Leyenové