Mezinárodní energetická agentura (IEA) predikuje, že Evropská unie o polovinu nesplní svůj cíl pro zelený vodík pro rok 2030. K cíli 80 GW instalovaného výkonu se Unie zavázala v rámci programu REPowerEU.

IEA předpokládá v roce 2030 dle svých výpočtů instalovaný výkon zařízení na výrobu zeleného vodíku ve výši 39 GW, zatímco plán EU zveřejněný na začátku tohoto roku stanovil cíl 80 GW.  O studii IEA informoval v tomto týdnu server Montel.

Evropa se dle agentury přibližuje k dosažení cíle 44 GW, který byl nastíněn v plánu Evropské komise Fit for 55 zveřejněném v roce 2021. Jak ale IEA konstatuje, k „dosažení ambicióznější úrovně vyžaduje další pokrok v oblasti zvyšování instalovaného výkonu elektrolyzérů“. Agentura se sídlem v Paříži to uvedla ve svém každoročním globálním přehledu o vodíku.

Podle IEA bude v roce 2022 třetina celosvětového instalovaného výkonu elektrolyzérů pro výrobu nízkouhlíkového vodíku umístěna v Evropě, čímž zaujme druhou pozici na světě hned po Číně. Dále ale IEA nepredikuje velký růst a očekává, že tento podíl zůstane na stejné úrovni do roku 2030.

Globální instalovaný výkon elektrolyzérů odhaduje IEA pro rok 2022 na úrovni 1,4 GW, což je téměř trojnásobek úrovně z roku 2021. Na základě současných plánů by se mohl do roku 2030 vyšplhat až na 134 GW. Hodnotící zpráva agentury z roku 2021 přitom odhadovala pouhých 54 GW.

V Ostravě vyrostla vodíková stanice
V Ostravě vyrostla vodíková stanice

Klíčový význam pro očekávaný nárůst instalovaného výkonu elektrolyzérů má podle zprávy IEA komerční prodej technologie. Poptávka po vodíku se, jak uvedla hodnotící zpráva, vrátila na úroveň před pandemií a v roce 2021 dosáhla 94 milionů tun oproti 91 milionům tunám v roce 2019. Podle odhadů IEA by poptávka mohla do roku 2030 dosáhnout 115 milionů tun.

To ale znamená méně než 130 milionů tun, které jsou predikovány jako potřebné ke splnění stávajících globálních klimatických závazků. Aby bylo možné dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050, poptávka by musela do roku 2030 dle IEA dosáhnout až 200 milionů tun.

Zpráva dále zmiňuje, že náklady na elektrolyzéry by mohly do roku 2030 klesnout o 70 %. To by v kombinaci s očekávaným poklesem nákladů na elektřinu produkovanou obnovitelnými zdroji energie mělo teoreticky vést k tomu, že náklady na zelený vodík by se pohybovaly v rozmezí 1,3-4,5 USD/kg. To odpovídá 39-135 USD/MWh, uvádí IEA. Na této cenové hladině by se obnovitelný vodík stal konkurenceschopným vůči vodíku z fosilních paliv.

Zdroj: oenergetice.cz