Platforma Dialogu mezi EU a ASEAN o udržitelném rozvoji využita k prezentaci priorit ČR

Dne 18. listopadu 2021 se virtuální formou uskutečnilo 3. kolo Dialogu mezi EU a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) o udržitelném rozvoji. Dialog je jednou z platforem v rámci strategického partnerství mezi EU a ASEAN. Jeho letošním mottem bylo „Towards a Greener, more Innovative, Equal and Inclusive Future“ a jednotlivé bloky byly zaměřeny na témata spojená se zelenou obnovou po pandemii, ochranu klimatu, model BCG (Bio-Circular-Green), vědu, výzkum a inovace s důrazem na digitalizaci a v neposlední řadě na otázky spojené s genderem a rovným postavením žen.

Spolupráce s partnery v ASEAN a v Asii obecně v oblasti udržitelného rozvoje, oběhového či zeleného hospodářství se protíná s řadou priorit našeho nadcházejícího předsednictví v Radě EU. Patří mezi ně posílení role EU jako hráče v ochraně klimatu, hybatele při naplňování cílů udržitelného rozvoje nebo posílení odolnosti třetích zemí. Geografickou prioritou je pak oblast Indo-Pacifiku, vč. implementace Strategie EU pro Indo-Pacifik. Také ta ostatně obsahuje řadu prvků spojených s udržitelným rozvojem, agendou 2030, cíli udržitelného rozvoje, zelenou tranzicí a ochranou klimatu.

Toto vše spolu s připraveností České republiky se na spolupráci podílet i na národní úrovni či v bilaterální rovině partnerům prezentoval velvyslanec v Bangkoku Marek Libřický, který Českou republiku na Dialogu zastupoval. Své vystoupení využil také k podpoře nástroje Dobrovolného národního přezkumu naplňování Agendy 2030 (Voluntary National Review – VNR), který naše země letos v červenci podstoupila.

Na Dialogu v rámci ministerského segmentu vystoupili rovněž místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Thajska Don Pramudwinai, komisařka EU pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainen, viceprezident Evropské investiční banky Kris Peeters a generální tajemník ASEAN Dato Lim Jock Hoi. Komisařka Urpilainen u této příležitosti vyhlásila iniciativu Green Team Europe for ASEAN / South-East Asia, která otvírá cestu k dalšímu synergickému propojení aktivit EU a ASEAN v dané oblasti. Generální tajemník ASEAN přitom vyjádřil naději, že výsledky spolupráce v oblasti zelené obnovy budou jedním z hlavních výstupů výročního summitu EU-ASEAN, který by se měl konat v Bruselu na konci roku 2022, tzn. během českého předsednictví EU.

Zdroj: MZV ČR