Na 2. června byl stanoven Mezinárodní den čistého ovzduší. Moderní život lidstva po průmyslové revoluci s sebou nepřináší jen výhody, ale také negativa. Ta nemusí být vidět na první pohled, ale o to citelnější mohou být. Jedním z nich je právě znečištěné ovzduší. 

Špatná kvalita ovzduší negativně ovlivňuje naše životy. Způsobuje řadu zdravotních potíží od kardiovaskulárních onemocnění po astma. Podle oficiálních statistik je znečištěné ovzduší nejčastější příčinou předčasných úmrtí v rámci EU.V zájmu zlepšení této situace byl vyhlášen Mezinárodní den čistého ovzduší. V tento den jsou pořádány různé programy, které mají šířit osvětu a povědomí o negativech znečištění.

produkce skleníkových plynů ohrožuje české životní prostředí a ovzduší

Od žádných environmentálně zaměřených světových, mezinárodních nebo evropských dnů nemůžeme čekat, že náhle změní uvažování a chování mas, naopak se změnami musí každý začít poctivě sám u sebe. Na druhou stranu akce jako např. Do práce na kole ukazují, že zodpovědných lidí, které to navíc baví, je už teď hodně a bude jich stále přibývat.

Jak je na tom s ovzduším Česká republika?

Přes 60 % obyvatel žije v oblastech, kde jsou (alespoň u jedné škodliviny) překračovány zákonné limity pro obsah znečištění v ovzduší. Ovšem přísnější mezinárodně doporučený hygienický limit Světové zdravotnické organizace pro koncentraci nebezpečného jemného prachu u nás splňují jen odlehlé lokality na Šumavě a několika dalších místech.

Zdroj: enviweb.cz