Nedostatečné oživení Číny po pandemii rozdmýchalo obavy z deflace. Zatímco centrální bankéři a politici se snaží podpořit růst, měsíční průzkum mezi analytiky Fidelity International ukazuje, že podniky nečekají na pomoc shora – připravují se na rok, kdy budou snižovat náklady.

Během šesti měsíců se obavy finančních trhů z toho, že Čína po lockdownech přispěje k růstu globální inflace, změnily ve strach, že druhá největší ekonomika světa se může dostat do deflace. Výrobní ceny v Číně klesají nejrychlejším tempem od roku 2015, zatímco růst spotřebitelských cen je lehce pod nulou.

Graf: Čínské společnosti směřují k deflaci
Graf: Čínské společnosti směřují k deflaci
Graf ukazuje podíl odpovědí, které uvádějí, že náklady rostou, minus ty, které uvádějí, že náklady klesají. Průzkum přiřazuje skóre, které odráží očekávání analytiků. Významnější změny mají vyšší váhu. Skóre nižší než nula v daném regionu znamená, že projekce klesajících nákladů převažují nad projekcemi rostoucích nákladů, což odráží deflační tlaky v dané ekonomice. Zdroj: Fidelity International Analyst Survey, červenec 2023.

My se zaměřili na rizika plynoucí z nákladové deflace v Číně. Náš měsíční analytický průzkum, který je založený na pozorováních analytiků Fidelity International přímo v terénu šest měsíců po sobě, předpovídá snižování nákladů práce. Očekávání ohledně nepracovních nákladů mají přitom již tři měsíce po sobě klesající tendenci. Obě očekávání jsou nyní pod úrovní roku 2020, což odráží, jak velkou je obnovení důvěry firem a spotřebitelů pro Čínu výzvou. Také to z Číny dělá ousidera vedle světových ekonomik. V celosvětovém měřítku se očekává mírný růst nákladů práce, zatímco u mimopracovních nákladů se předpokládá, že zůstanou na stejné úrovni, ačkoli se odhady v posledních několika měsících zmírnily.

Jádrem nesouladu přitom je čínský trh s bydlením. Až do konce loňského roku se Čína snažila držet pod pokličkou narůstající zadlužení tohoto sektoru, což ovlivňovalo celý hodnotový řetězec nemovitostí. Alex Dong, analytik působící v Šanghaji, který se zabývá stavebními společnostmi, informoval o „významném snižování platů a podstatném propouštění“, protože výstavba domů se zastavila.

Sektor služeb si vede lépe. Ale vzhledem k tomu, že velká část bohatství domácností je vázána na bydlení, jsou spotřebitelé opatrní při utrácení uspořených prostředků nahromaděných během pandemie. Analytik Eric Zhu v Šanghaji, který pokrývá společnosti zaměřené na spotřební zboží, uvedl, že „vedení se snaží přimět své zaměstnance k vyšší efektivitě, ale s podobnými platy“.


Tlak pociťují i některé části finančního sektoru.

„Výkonnost akciových trhů, která není nijak inspirující, poškozuje obchodování a plynulost obchodů,“ uvedl Qijing Tan, úvěrový analytik, který se zabývá nebankovním finančním sektorem a který také působí v Šanghaji.

Zhoršující se kvalita aktiv v důsledku zpomalující se ekonomiky bude vyvíjet tlak i na leasingové společnosti, dodal Tan. Kromě toho regulační orgány snižují poplatky za správu aktiv. Ačkoli poslední bod souvisí spíše se strukturální reformou sektoru, všechny tři faktory vedou ke snižování počtu zaměstnanců, bonusů a v některých případech i základních platů.

Co se stane v Číně, nezůstane v Číně. „Čína, největší světový vývozce, vyváží dezinflaci,“ řekl Peiqian Liu, asijský ekonom Fidelity International. „Velká část této dezinflace se týká sektoru zboží, například nákladů na suroviny a meziprodukty, z nichž velkou část Čína prodává do zbytku světa.“

Jedním z kanálů průsaku dezinflace by tak mohly být komodity. „Čína má vliv na určování cen řady komodit, a to jak jako kupující, tak jako vývozce,“ uvedl James Richards, seniorní analytik sektoru průmyslu z Fidelity International, který působí v Londýně. Všechno ale nevypadá jenom jako zkáza a pochmurné vyhlídky. Centrální bankéři a politici, kteří minulý týden dali holubičí signály jako prioritu, mají stále čas na zvrat. Další podpůrná opatření na stabilizaci trhu s nemovitostmi stále mohou přijít. I když bude nákladová deflace pokračovat, některá odvětví v Číně budou pravděpodobně profitovat z toho, že se stanou konkurenceschopnějšími. Mezi ně patří výrobci různých strojů. „Dokonce možná uvidíme, že čínské společnosti získají od svých globálních kolegů větší podíl na trhu,“ prohlásil Dong, který se tímto odvětvím také zabývá.

Zdroj: Fidelity International

Důležité upozornění
Toto je propagační materiál. Tento dokument nesmí být bez předchozího souhlasu rozmnožován nebo rozšiřován.
Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem.
Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno.
Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited.
Tento dokument nepředstavuje distribuci, nabídku nebo výzvu k využití služeb investiční správy společnosti Fidelity, ani nabídku ke koupi, prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde taková distribuce nebo nabídka není povolena či by byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy.
Odkazy v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení ke koupi nebo prodeji těchto cenných papírů, ale jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že vyjádřené názory již nemusí být aktuální a společnost Fidelity již mohla jednat. Průzkumy a analýzy použité v této dokumentaci shromažďuje společnost Fidelity pro své potřeby správce investic a je možné, že podle nich již bylo postupováno pro její vlastní účely. Tento materiál byl vytvořen společností Fidelity International.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Tento dokument může obsahovat materiály třetích stran, které jsou dodávány společnostmi, jež nejsou spojeny s žádným subjektem Fidelity (obsah třetích stran). Společnost Fidelity se nepodílela na přípravě, přijetí ani úpravě takových materiálů třetích stran a výslovně ani implicitně takový obsah neschvaluje ani nepodporovala.
Údaje nejsou auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) – dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na https://www.fidelityinternational.com nebo od našich distributořů a našeho evropského Centra služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.
Fidelity Funds „FF“ je otevřená investiční společnost (SKIPCP) sídlící v Lucembursku, která disponuje akciemi různých tříd. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podfondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku.Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků.
Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: https://www.fidelity.cz (v češtině).