Evropský trh s ETFky potřeboval jen něco málo přes 20 let, aby nashromáždil aktiva v hodnotě 1,2 bilionu liber v přibližně 2 000 fondech. Avšak jejich využívání asset manažery, finančními poradci a mladší generací soukromých investorů začalo nabírat na síle až v posledních několika letech. Investoři stále častěji zařazují ETF do svých portfolií, ať už kvůli diverzifikaci, přístupu k novým příležitostem nebo jednoduše kvůli snížení nákladů. Celá portfolia jsou nyní sestavována z ETF. Přesto vše nasvědčuje tomu, že se nacházíme v počátečních fázích růstu, přičemž průzkumy zdůrazňují nedostatečné porozumění jako důvod, proč mnoho investorů v současné době ETF nedrží.

ETF jsou nyní k dispozici prakticky pro jakoukoli expozici, kterou si můžete přát, a můžete je nakupovat a prodávat skoro na všech investičních platformách a obchodních aplikacích. Právě absence na investičních platformách byla v minulosti pro mnoho poradců a správců majetku největší překážkou v rozšíření ETF.

Z našich zkušeností vyplývá, že většinu investorů zpočátku přitahují ETF kvůli schopnosti poskytovat nízkonákladové a vysoce spolehlivé sledování základních benchmarků. Na trhu ETF stále převládají taková sledující S&P 500 a MSCI World, a to jak z hlediska počtu produktů, tak z hlediska objemu aktiv. Roste však poptávka po expozici vůči dalším třídám aktiv a indexům. Jednou z takových oblastí jsou nástroje s pevným příjmem, což nyní představuje přibližně čtvrtinu aktiv ETF (akcie tvoří necelých 70 % a zbytek komodity). Poptávka po pevném výnosu vznikla díky investorům, kteří hledali dodatečný výnos v době, kdy byly sazby nulové, a upravovali duraci a úvěrové expozice během cyklu zpřísňování sazeb.

globální trhy

Nejdominantnějším tématem nyní je ESG, které v posledních několika letech představovalo přibližně 50 % celkového čistého přílivu. Poptávka se týkala jak akciových expozic, tak expozic s pevným výnosem, a to od prostého vyloučení aktiv, které nepodporovaly ESG přes nejpřísnější přístupy v jednotlivých třídách aktiv až po novější strategie zaměřené na klima. Vzhledem k tomu, že na trhu existuje tak široká škála možností, do kterých mohou investoři investovat, snažíme se objasnit, čeho chtějí naše jednotlivé fondy dosáhnout z hlediska finanční výkonnosti a cílů ESG. To investorům umožní najít ETF, které nejlépe odpovídá zase jejich cílům. 

 „V Invescu věříme, že ETF budou hrát v portfoliích investorů stále důležitější roli, ať už bude tržní prostředí jakékoli, protože prokázala svou odolnost v nestabilních podmínkách. Od začátku roku se zvýšila poptávka po expozici k Nasdaq-100, často je to bráno jako alternativa k S&P 500, a pokračuje poptávka po expozici vůči MSCI World a rozvíjejícím se trhům,“ vysvětluje Eva Miklášová, ředitelka oddělení ETF pro Rakousko a střední a východní Evropu ve společnosti Invesco.

Mnozí investoři také využívají sektorové ETF k taktickým úpravám portfolií jako způsob vyjádření názoru na trh. V oblasti pevných výnosů by podle našeho názoru měli investoři i nadále využívat ETF pro nízkonákladový a likvidní přístup k vybraným státním dluhopisům, úvěrům investičního stupně nebo trhům s vysokými výnosy, a to v závislosti na tom, jak se bude v nadcházejících měsících vyvíjet výhled sazeb a výnosových křivek. V portfoliích by se mohlo objevit také zlato, a to z důvodu diverzifikace a pro všechny, kteří se obávají ekonomických nebo geopolitických rizik.

Zdroj: Invesco