Vyberte možnost Stránka

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

7. ročník konference Předcházení vzniku odpadů

9. 12. 2021 09:00 - 18:00 CET

předcházení vzniku odpadu

Online přenos: letošní novinkou je živý stream konference, pokyny pro přihlášení budou s jednodenním předstihem zaslány na registrační emaily účastníků. Odkaz na zpětné zhlédnutí bude zveřejněn na stránkách konference až dodatečně.

Registrace: registrace účastníků bude probíhat od 9 hod. v předsálí přednáškového sálu.

Jednací sál: Sál se nalézá v přízemí obchodního centra Arkády Pankrác (u bočního vchodu z ulice Hvězdova, hned vlevo po vstupu) s dobrou dostupností metrem (linka C – stanice Pankrác).

Parkování: Parkovat je možné za poplatek přímo v obchodním centru.

Stravování: Během konání konference bude zajištěno pouze drobné občerstvení, káva a čaj. Obědy si budou moci účastníci zakoupit ve Food Courtu obchodního centra Arkády Pankrác.

KOMU A K ČEMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena úplně všem, které zajímá téma předcházení a opětovné použití odpadů, a kteří vítají a chtějí rozvíjet i v naší republice oběhové hospodářství. Nejčastěji se konference účastní pracovníci působící v odpadovém hospodářství z řad firem i samospráv. Na konferenci se potkáte se zástupci klíčových resortů a organizací (MŽP, MPO, KÚ, kontrolní orgány apod.), představiteli obcí, firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskových organizací. Konference je ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů.

JAKÉ PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCI ODEZNÍ?

Program

9.12.2021 PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2021

8.30 REGISTRACE

8.55 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

9.00 Předcházení vzniku odpadů z pohledu Ministerstva životního prostředí

Jan Maršák, MŽP


Regina Hulmanová, MPSV
9.15 Kde se cirkulární a sociální aspekty setkávají a doplňují v odpovědném veřejném zadávání

Cirkulární veřejné zadávání přináší příležitost zadavatelům adaptovat způsob nakupování na výzvy týkající se změn klimatu, surovinové nedostatečnosti a ovlivnit dopady na životní prostředí. Lze však přistupovat k nakupování i v širším kontextu, a to propojením cirkulárních či zelených aspektů s aktuálně nezbytnými sociálními aspekty. Na příkladu nákupu nábytku si ukážeme, že se tato témata nevylučují, ale naopak doplňují.

9.30 Odpovědnost za budoucnost planety si neseme každý sám

David Vandrovec, REMA Systém

Klimatická neutralita, bezuhlíková Evropa, emisní rovnováha. Tyto a další pojmy jsou v procesu přemýšlení a následných reálných kroků k ochraně životního prostředí a planety v posledním období mimořádně diskutovány. Každý z nás může ovlivnit budoucnost planety a jejího životního prostředí a to zejména svojí odpovědnou spotřebou a šetrným přístupem ke zdrojům, které již máme.

9.45 Reuse centra v České republice aneb kam se starým nábytkem?

Zuzka Kuberová, REUSE CZ
V České republice v posledních letech vznikají tzv. reuse centra, místa, kam lze odložit už nepotřebný nábytek nebo vybavení domácnosti, kde se věci opravují a nabízejí dál k prodeji. Tento cizí název za sebou skrývá příležitost, jak věci nevyhodit, ale poslat dál do dalšího kola, protože by se mohly hodit ještě někomu dalšímu. Jaké jsou už nyní možnosti, kam darovat či kde nakoupit „reuse“ nábytek a vybavení domácnosti, a jaké jsou plány pro vznik sítě takových míst po celé České republice, poví Zuzana Kuberová, místopředsedkyně Federace nábytkových bank a reuse center v ČR.

10.00 Využití gastroodpadu a spolupráce s obcemi

Ondřej Černý, EFG Holding

10. 15 Cirkulární hub – oáza inspirace v Centru Prahy

Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Cirkulární ekonomika se stala jedním ze základních stavebních kamenů Cirkulárního hubu v Kampusu Hybernská v Praze, kde jsou její prvky zaváděny do praxe. Využívání dešťové vody, zazeleňování prostoru, kompostování v místě, aplikace principů cirkulární renovace či výroby nábytku a provoz Cirkulární dílny & Knihovny věcí & Freeshopu i upcyklované kavárny tak vytváří jedinečný komplex inspirace pro studenty, zástupce měst i širokou veřejnost. Přednáška představí novinky a výsledky dílčích projektů.

10.30 přestávka 

11.15 Předcházení vzniku odpadů na úrovni obchodníka

Pavel Mikoška, Albert

11.30 Jak by v ČR fungoval depozitní systém pro jednorázové nápojové obaly?

Daniel Džmuráň, EEIP, a.s.
V reakci na společenskou poptávku i evropské trendy v udržitelnosti jsme vytvořili detailně propracovaný model depozitního systému pro nápojové PET lahve a plechovky, který by mohl fungovat v ČR. Představíme jeho konkrétní parametry, celkový funkční model i jeho ekonomické dopady. Model se inspiruje systémy fungujícími v celkem 10 evropských zemích, přesto je však vytvořen na míru pro ČR a v některých ohledech je zcela inovativní. Ukazuje cestu, jakou by se mohl tuzemský nápojový průmysl stát téměř stoprocentně cirkulárním odvětvím v ČR, a to bez dopadů do peněženek spotřebitelů a bez potřeby jakékoliv finanční pomoci ze strany státu

11.45 Environmentální databáze obalových materiálů a nástroj Envisketc

Jan Kulhánek, Jan Pešta, VŠCHT v Praze
Značnou část na světě vyprodukovaných odpadů tvoří obaly, přičemž v mnoha případech jsou tyto obaly tvořeny kombinací několika materiálů. Takové kompozitní obaly značně ztěžují nebo znemožňují materiálovou recyklaci, což vede k dalšímu zvýšení spotřeby panenských materiálů a potenciálních environmentálních dopadů životního cyklu produktů. S cílem vytvořit nástroj, který by designérům a výrobcům obalů už ve fázi návrhu pomohl s optimalizací environmentálních dopadů, je připravována databáze a environmentální kalkulačka (ENVISKETCH) obalů a obalových materiálů. Databáze bude přehledně vyobrazovat vlastnosti a dopady jednotlivých materiálů a obalů vzhledem ke stejné funkci tak, aby je bylo mezi sebou možné porovnávat. Struktura databáze je tvořena na základě funkce obalu a reflektuje i výsledky analýzy spotřebního koše. Součástí databáze bude i systém hodnocení těchto obalů, který bude zohledňovat jejich trvanlivost, opravitelnost, potenciál ke znovupoužití, recyklovatelnost a obsah nebezpečných látek. Databáze také poskytne možnost designérům nacházet nové konvenční i nekonvenční řešení s nižšími environmentálními dopady opírající se o kombinaci databázové struktury a metody posuzování životního cyklu. V budoucnu bude databáze sloužit výrobcům a designérům obalů jako podpůrný nástroj pro uplatnění prvků zohledněných při ekomodulaci, což povede k využití technologie a know-how s co nejmenším dopadem na životní prostředí a na odpadové hospodářství. Kalkulačka má rovněž potenciál stát se silným argumentačním nástrojem designérů pro komunikaci se zákazníky ohledně zvolených technologií a použitých materiálů.

12. 00 Cirkularita obalů

Ivan Tučník, Plzeňský Prazdroj, a.s.

12. 15 Cirkulární odpadové hospodářství: nový standard a profit pro firmu i životní prostředí

Cyril Klepek, Cyrkl

Přes 400 000 t CO2 a desítky milionů korun ušetřili firmy za cirkulární nakládání s odpady ve kterém společně hledáme nejlepší možné užití materiálů a vhodné technologie a postupy na předcházení vzniku odpadu. Podíváme se společně na příklady mnoha firem jako jsou Pražské kabelovny, Kofola a nebo Sumiriko. Budeme sdílet příklady dobré praxe a řekneme si i aktuální top inovace z odpadového světa. To vše v kontextu nové legislativy a konkrétních příkladů.

12. 30 Jak mohou obce a dosáhnout cílů nového zákona pomocí řešení na předcházení vzniku odpadů a zvyšování míry třídění.

V letošním roce vstoupil v účinnost nový odpadový zákon, který městům i obcím radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO). Aby města a obce dosáhli skládkovacích limitů je potřeba, aby začaly mapovat odpadové toky, analyzovat je a hlavně co nejdříve optimalizovali odpadové hospodářství, aby fungovalo co nejefektivněji. My díky našemu partnerství se stovkami samospráv víme, jaká ideální řešení k tomu vedou a představíme vám je v kontextu praxe českých měst jako jsou Teplice nebo Havlíčkův Brod.

12.45 Přestávka

13.30 Stavební a demoliční odpady

Pavel Tesárek, Zdeněk Prošek, ČVUT v Praze

13.45 Revoluce: První udržitelný obchoďák: Týdenní SWAP

Lucka Poubová a Kristýna Holubová, SWAP PRAGUE, z.s.

Na akci První udržitelný obchoďák: Týdenní swap, který byl čistého času otevřen 70 hodin, se přineslo 16,288 kg textilu, knih a potřeb do domácnosti, byl otevřenv  Hale 17 v Pražské tržnici od 13.9. do 19.9.2021 a jen dobrovolnických směn bylo na 250, další čísla a podrobnosti se můžete těšit v naší přednášce, mimo jiné i číslo využitelnosti věcí. Cílem iniciativy SWAP PRAGUE je právě prodlužovat život věcem (oblečení, knihy, domácí potřeby,…) a udržovat je déle v oběhu, a na co nejdelší dobu je odklonit z odpadních toků. Zároveň interaktivní formou vzdělávat veřejnost a měnit nákupní návyky. V nadcházejícím roce se chystají i do regionů, pomáhat obcím a místním iniciativám snižovat množství netříděného odpadu, šetřit tak zdroje osobní i veřejné a zvyšovat kvalitu života třeba rozvíjením sousedské blízkosti a posilování mezigeneračních vztahů.

14.00 Dáváme textiliím druhý život

Marek Urbánek, RETEX
V české textilní společnosti Retex a.s. navazujeme na tradici trhání použitého textilu, která započala v Českých zemích již za Rakouska-Uherska. V současnosti v našich dvou závodech textilní odpad jak trháme, tak z něj vyrábíme výrobky pro několik průmyslových odvětví, zejména pro stavebnictví a automobilový průmysl.

14.15 Děti jako Trash (NO)Hero

Kristýna Farkašová, EBBU

Děti jsou jedním z největších znečistitelů naší planety. Je to paradox – nevinná stvoření narozená v západních zemích se stávají marginálními konzumenty ještě před svým narozením. Aniž by sami chtěly, dospělí z jejich blízkého (a co si budeme povídat občas i vzdáleného okolí) mají pocit, že když jim zrovna tohle nekoupí, dítě bude trpět.
Jen v České republice se narodí v průměru 115 000 dětí za rok. Každé z nich potřebuje pro první rok života alespoň 120 kusů oblečení, jehož výroba stojí planetu 2700 litrů vody za kus. Pokud i jen polovina z toho bude nová, spotřebuje se na jeho výrobu voda na celý život pro skoro tři plná Národní divadla.
Dětský průmysl, stejně jako například textilní průmysl, inklinuje k levným kouskům, které vydrží jednu sezónu. Planetu ale stojí stejně. Jako řešení se tedy jeví kvalitnější materiály na několik let, které za svůj produktový život dokáží posloužit více dětem.
Cirkulární model dětských spotřebních věcí se zdá být jako ideální řešení nejen pro planetu, ale i peněženky rodin. Ušetření 30% – až 70% procent původní ceny produktu se může rovnat pořizovací ceně levných kousků.
První myšlenka o vzniku služby vykoukla na světlo světa ke konci roku 2017. Další rok trvalo přetvoření nápadu v reálný prototyp služby – půjčovnu dětského oblečení. Během svého prvního roku života půjčovny získalo EBUU několik cen a prošlo výběrovým akceleračním programem. V první polovině roku 2020 se změnilo na První českou eko platformu pro mateřství a malé děti a nabízí nejen půjčení, ale i koupi s možností zpětného odkupu. Dnes už EBUU pořádá i workshopy pro budoucí rodiče, pomáhá jim s přípravou do porodnice a výběrem produktů pro přírodní péči pro celou rodinu.
Novým impulzem je kamenná prodejna EBUU pokojíček v centru Prahy. Naše bariéry jsou jako u každého start-upu každý měsíc jiné. Často ale narážíme na krátkost pracovních dní a neznalosti některých témat. Ale možnost něco ovlivnit nás každou minutu žene dál.

14.30 Pravidelně třiďte skříně, předejdete vzniku textilního odpadu
Monika van den Berg, Moment ČR, o.p.s.

Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne, proto myslete na konec už na začátku. Při nákupu myslete na to, jestli to opravdu potřebujete.  Spousta z nás má přeplněné skříně a v nich oblečení, které nenosí. A při tom by mohlo ještě sloužit, místo toho končí na skládce.
Nezisková organizace Moment ČR o.p.s., napomáhá snížení textilního odpadu a ziskem živí sebe a podporuje dalších 6 neziskových organizací. My víme, že to jde.

14.45 Přestávka

15.15 UDRŽITELNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OPEN AIR FESTIVAL
Viktorie Vítková, ČZU v Praze; Miroslav Punčochář, Augiášův chlév, s.r.o.
Běžný open air hudební festival s více než 10 tis. návštěvníky vyprodukuje až 100 tun odpadu nejen v podobě jednorázových plastů, ale i biologicky rozložitelných odpadů. Dochází také ke zvýšení uhlíkové stopy a dalším negativním dopadům na životní prostředí, které je nezbytné řešit. Cílem tohoto příspěvku je seznámení posluchačů se specifiky a možnostmi udržitelného odpadového hospodářství v prostředím open air festivalů. Prezentovány budou aktivity a výsledky dosažené v průběhu několika let na festivalu Let it Roll, který je každoročně pořádán na letišti v Milovicích (vyjma roku 2020, kdy byl výpadek způsoben pandemickou situací).
Na tomto festivalu se díky jeho proaktivnímu managementu založeném na kombinaci environmentálních a technických postupů (např. zálohované omyvatelné kelímky, kompostované nádobí, využívání mobilní třídící linky, recyklace vytříděných složek odpadu) spolu s marketingovou a edukativní podporou (kampaň Rollin‘ Green, infostánek, workshopy aj.) daří jít směrem udržitelného odpadového hospodářství. V letošním roce se podařilo snížit produkci odpadů jak celkovou, tak přepočtenou na jednotlivého účastníka festivalu a současně díky využití třídící linky vytřídit suroviny z více než 30 % směsného odpadu. Vytříděné složky odpadů byly dále uplatněny u vybraných odběratelů a směsný odpad byl využit jako alternativní palivo v cementárně. Žádný festivalový odpad tak neskončil na skládce.
V následujících letech se na festivalu plánuje další rozšíření aktivit udržitelného odpadového hospodářství. Návrhy a řešení budou vycházet z vlastních praktických poznatků a zkušeností získaných na festivalu Let it Roll a dále budou podpořeny výsledky sociálně-behaviorálního dotazníkového šetření, které proběhlo na festivalu v tomto roce.

15.30 Jak udělat čtení ekologickou záležitostí?

Tadeáš Kula, Reknihy

Víte, kolik stromů padlo pro jeden výtisk vaší oblíbené knihy? A byl opravdu využít celý její potenciál? Jak číst ekologicky, ale nepřijít o skvělý pocit šustění papírových stránek? Jak předcházet zbytečnému vyhazování pouze jednou přečtených knih? O tom a celém knižním průmyslu budeme diskutovat na přednášce Tadeáše Kuly, zakladatele prvního udržitelného knihkupectví v Česku. Reknihy zajišťují sdílení knih mezi čtenáři a hledají již jednou přečteným knihám nový domov. Šetří tak nejen planetu, ale i peněženky zákazníků. Přijďte zjistit, proč byste měli sdílet i vy!

15.45 Projekt KnihoBudka

Jan Bičák, Knihobudka

Projekt KnihoBudka vznikl jako možnost pro recyklaci knih, ale také vyřazených telefonních budek, které by šly jinak do šrotu. Projekt má za sebou desítky realizací po celé ČR, poskytuje poradenství pro všechny, kteří chtějí místo pro sdílení knih vybudovat a mapujeme všechny knihobudky v ČR – viz mapa na našem webu https://www.knihobudka.cz.

16.00 Bezobalu o nových projektech na poli zero waste

Veronika Nováčková, Bezobalu


16.15 Zuzana Zvěřová,
Jedlý kelímek – kelímek, který šetří životní prostředí

Ročně se spotřebují miliony jednorázových plastů, které skončí v oceánech nebo v lesích. Proto jsme se rozhodli vytvořit alternativu a tou je Jedlý kelímek. Nápoj v něm vydrží až 12 hodin a zároveň poslouží jako chutná svačinka ke kávě.

16. 30 Ukončení konference

Více zde: https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/konference-pvo-2021/

Podrobnosti

Datum:
9. 12. 2021
Čas:
09:00 - 18:00 CET
Webová stránka:
https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/

Místo konání

T-mobile Magenta Experience Centre
Na Pankráci 86
Praha, 14000