Investice do větrných elektráren vloni dosáhly 41 miliard eur. Ačkoliv se jedná o nižší sumu než v roce předešlém, nového výkonu přibylo více, celkem 25 GW. Uvádí to zpráva WindEurope.

Dle zprávy se investice do nových větrných elektráren v minulém roce vyšplhaly na hodnotu 41,4 miliard euro (cca 1 bilion Kč). To je o 11% méně než v roce 2020. I přesto dosáhl instalovaný výkon nově postavených elektráren rekordních 24,6 GW. Převážná většina (19,8 GW) byla vybudována na souši. To je také důvod, proč nižší investice přinesly více výkonu..

Report dále ukazuje, že investice byly relativně rovnoměrně rozděleny po Evropě. Jedenáct zemí investovalo více než jednu miliardu eur, v čele se Spojeným Královstvím, které investovalo zejména do offshore větrných elektráren. Za Spojené království se zařadily Německo, Francie, Španělsko, Švédsko či Finsko.

větrná elektrárna

Evropa potřebuje více větrných zdrojů

Vysoké investice do větrné energetiky dle reportu dokazují, že Evropa začíná zlepšovat povolovací procesy. Nicméně i tak nejsou výsledky dostačující, aby Evropa dosáhla svých klimatických cílů a cílů pro energetickou bezpečnost. Nový program REPowerEU chce do roku 2030 zvýšit instalovaný výkon větrných elektráren v EU ze současných 190 GW na 480 GW. To znamená průměrný roční přírůstek ve výši 35 GW.

Zpráva se zabývá celým dodavatelským řetězcem větrných elektráren. Evropa má dle zprávy v tomto ohledu nevyužitý potenciál a mohla by vyrábět více větrných elektráren. Nevyužití tohoto potenciálu snižuje konkurenceschopnost dodavatelského řetězce. Mimo jiné kvůli vyšším cenám oceli a dalších komodit a vyšším nákladům na přepravu. V současné době všech pět evropských výrobců větrných elektráren pracuje se ztrátou.

Nestabilita trhu vyzdvihuje přínosy CfD

Značný podíl nových investic do sektoru s větrnými elektrárnami je zajištěn skrze tzv. Contract for Difference (CfD). Kromě nižších nákladů pro stát přináší CfD další velký benefit pro investory – jistý příjem, který přináší nižší úroky u bankovních půjček. Toto je zvlášť velkým přínosem při dnešních proměnlivých cenách na energetických trzích.

Zdroj: oenergetice.cz