Výroba obnovitelného vodíku v Evropě se má do roku 2030 výrazně zvýšit. Minulý týden se na tom shodli eurokomisař pro vnitřní trh a šéfové evropských výrobců elektrolyzérů. Ve společném prohlášení odvolávajícím se na návrh plánu pro zajištění nezávislosti na ruském plynu s názvem REPowerEU nastínili ambici stát se světovým lídrem v oblasti environmentálně šetrných technologií.

5. května 2022 se v Bruselu uskutečnil summit mezi eurokomisařem pro vnitřní trh Thierrym Bretonem a 20 šéfy klíčových evropských společností zaměřených na výrobu elektrolyzérů. Záměrem setkání byla diskuse o přípravě podmínek pro naplnění ambicí plánu RePowerEU, který cílí mimo jiné na rozšíření výroby obnovitelného vodíku v EU.

Právě obnovitelný vodík, také nazývaný zelený, má sehrát klíčovou roli při zajištění udržitelných dodávek energie a nezávislosti na ruském zemním plynu.

Vodíková plnicí stanice

Obě strany na summitu podepsaly společné prohlášení, ve kterém se zavázaly ke zvýšení stávající výroby elektrolyzérů čítající 1,75 GW ročně na 17,5 GW do roku 2025. Součástí společné iniciativy je rovněž dosažení lokální produkce zhruba 10 milionů tun obnovitelného vodíku ročně a importu dalších 10 milionů tun vodíku do roku 2030.

Tento cíl si vyžádá výrazný nárůst výroby samotných elektrolyzérů, a to až na 25 GW za rok. Celkový výkon elektrolyzérů v EU by na konci desetiletí měl dosahovat mezi 90–100 GW. Pro jeden z nejvýznamnějších segmentů v oblasti výroby obnovitelného vodíku se jedná nejen o bezprecedentní výzvu, ale i významnou tržní příležitost.

 „S plánem RePowerEU jsme zdvojnásobili náš cíl na výrobu vodíku v EU na 10 milionů tun do roku 2030. To si vyžádá velké množství elektrolyzérů na produkci vodíku. Evropští výrobci elektrolyzérů jsou světoví technologičtí lídři. Dnes se zástupci průmyslu shodli na desetinásobném navýšení výroby elektrolyzérů v Evropě, aby mohlo být dosaženo cílů stanovených v RePowerEU. Komise je odhodlána podpořit toto nezbytné navýšení výrobní kapacity řadou podpůrných opatření,“ oznámil Breton.

Pilíře pro naplnění stanovených cílů

Společné prohlášení zahrnuje 3 pilíře. První pilířem je vytvoření podpůrného regulatorního rámce a zavázání se k dodržení ambiciózních cílů stanovených ve Směrnici o obnovitelných zdrojích (RED II) a Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR).

Druhý pilíř podtrhává význam usnadnění přístupu k finančním nástrojům jako je Inovační fond pro výrobce bezemisních technologií včetně elektrolyzérů.

Třetím pilířem je zesílení integrace dodavatelských řetězců, robustní podpora vědecko-výzkumných aktivit a zajištění dostupnosti nezbytných komponent a surovin z hlediska jejich včasného dodání a ceny.

Evropská komise uspořádala tento summit ve spolupráci s asociací Hydrogen Europe pod záštitou Evropské aliance pro čistý vodík. Aliance sdružuje bezmála 1600 evropských hráčů na poli vodíku z veřejného, soukromého, vědecko-výzkumného a akademického sektoru a z řad občanské společnosti.

Jejím záměrem je plošné nasazení vodíkových technologií a vytvoření provázaných vodíkových hodnotových řetězců napříč Evropou s důrazem na obnovitelný vodík.

Zdroj: oenergetice.cz