Evropská komise  předložila plán, jak se chce sama stát do roku 2030 klimaticky neutrální. Záměrem je snížit produkované emise skleníkových plynů o 60 % ve srovnání s rokem 2005. Zbylé emise plánuje Komise kompenzovat zachytáváním uhlíku a jinými tzv. negativními emisemi.

Evropská komise zveřejnila plán, jak do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů z dopravy a kancelářských budov o 60 % ve srovnání s rokem 2005. Celkově chce ovšem dosáhnout až klimatické neutrality do konce této dekády. Zbylých 40 % plánuje vykompenzovat zachytáváním emisí uhlíku nebo například výsadbou stromů.

Vozový park Komise by se měl stát bezemisním nejpozději do roku 2027, uvádí Frans Timmermans, místopředseda Komise a komisař Zelené dohody pro Evropu. Zároveň chce Komise do roku 2025 své pracovní cesty zredukovat o polovinu, ty přitom v roce 2019 tvořily 28 % emisí skleníkových plynů Komise. V letech 2020 a 2021 bylo cestování omezeno z důvodu pandemie koronaviru.

budova Evropské komise

Počet využívaných budov se sníží na polovinu

Již v minulém roce Komise oznámila plán do roku 2030 snížit počet budov, které využívá, z 50 na 25. Podle sdělení vydaného na začátku dubna budou zbývající budovy využívány flexibilněji a obecně bude Komise více využívat práci z domova.

„Snížením počtu budov, které využíváme, a zároveň změnou energetického mixu těchto budov chceme takto ušetřené finance využívat na zvyšování energetické účinnosti budov a doufejme, časem dosáhnout jejich klimatické neutrality,” uvádí Timmermans.

Zbylé emise chce Komise kompenzovat mj. výsadbou stromů

Zbývajících 40 % emisí chce Komise vykompenzovat tzv. negativními emisemi. Uznává přitom, že tato opatření budou vyžadovat finanční investice.

Mezi zvažovaná opatření patří zachytávání uhlíku buď přímo z atmosféry nebo například výsadbou stromů. V rámci Zelené dohody se Komise zavázala k dodatečné výsadbě alespoň tří miliard stromů do roku 2030.

Zdroj: oenergetice.cz