Evropský parlament se vyslovil pro rozšíření infrastruktury pro alternativní paliva. Podle přijatého usnesení by do roku 2026 měla na hlavních silnicích EU být nejméně každých 60 kilometrů alespoň jedna dobíjecí stanice pro elektromobily. Europoslanci také chtějí více vodíkových čerpacích stanic podél hlavních silnic EU, a to každých 100 kilometrů do roku 2028. Navrhovaná pravidla jsou součástí klimatického balíčku Fit for 55, jehož cílem je dosáhnout 55procentního snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 proti roku 1990.

Mandát k jednání s členskými státy EP schválil 485 hlasy, 65 bylo proti a 80 se hlasování zdrželo.

Abychom dosáhli našich cílů, určitě musíme překonat kritickou situaci, kterou po dlouhou dobu byla právě infrastruktura,“ uvedl v pondělní rozpravě zpravodaj návrhu Ismail Ertug (S&D). Dodal, že nyní je v EU pouze 377 000 dobíjecích stanic. Dodal, že dobíjení elektromobilů by mělo být stejně jednoduché jako tankování benzinu.

Pro Českou republiku je to velmi významná legislativa,“ uvedl europoslanec Stanislav Polčák (EPP). Podle něj je síť dobíjecích stanic v ČR stále v začátcích. „I v České republice máme velmi vysoký potenciál rozvoje dostupnosti CNG plynu,“ řekl europoslanec na úterním brífinku s českými novináři.

elektromobil-škoda

Rozhodnutí Evropského parlamentu přivítala Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA).

Jsme rádi, že poslanci Evropského parlamentu vložili do tohoto nařízení větší ambice a zvýšili národní cíle pro dobíjecí stanice i vodíkové čerpací stanice ve srovnání s návrhem (Evropské) komise,“ uvedla generální ředitelka ACEA Sigrid de Vriesová.

Koneckonců infrastruktura je vedle cenově dostupných vozidel s nulovými emisemi nezbytnou součástí rovnice dekarbonizace dopravy,“ dodala.

Stejný požadavek jako v případě dobíjecích stanic pro elektromobily má platit také pro nákladní vozidla a autobusy, ale pouze na hlavních tazích transevropské dopravní sítě. Pro velmi odlehlé regiony či ostrovy by ovšem platily výjimky.

Parlament také přijal vyjednávací pozici k návrhu pro používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě.Mandát k jednání s členskými státy podpořilo 451 europoslanců, 137 bylo proti a 54 se hlasování zdrželo. Návrh usiluje o to, aby námořní sektor do roku 2025 snížil emise skleníkových plynů z lodí o dvě procenta, o 20 procent do roku 2035 a o 80 procent do roku 2050 ve srovnání s úrovní v roce 2020.

Zdroj: ČTK, ekolist.cz