Investování do sítí 5G je klíčovým tématem letošního roku nejen v technologickém segmentu ESG trhu. S tím souvisí i průmyslová automatizace. Neméně důležitá je také otázka udržitelnosti, metodiky měření a celkově, zda se společnosti chovají podle udržitelných principů.

Rychlejší zavádění 5G

V letošním roce by mělo dojít k dalším investicím do trhu 5G na celém světě. Nástup předplatných 5G je rychlejší než u 4G a společnost Ericsson předpovídá, že do roku 2027 bude celosvětově 4,4 miliardy předplacených služeb 5G, což bude představovat 49 % všech mobilních předplatných (graf 1).

Graf 5g 1
Graf 1: Počet mobilních předplatitelů podle technologií (v miliardách)

Regionální rozdíly při zavádění 5G však budou přetrvávat (graf 2). Čína je klíčovým motorem rozšiřování 5G a v průběhu roku 2022 svou investiční aktivitu v této oblasti nadále zrychlí, a to i přes nevýrazné prodeje 5G telefonů v této zemi v roce 2021. Rychlým tempem postupuje komercializace 5G v USA. Američtí operátoři mobilních sítí loni utratili téměř 100 miliard dolarů za nákupy spektra ve středním pásmu pro podporu 5G. Současně investují do podpůrného komunikačního vybavení. Evropa v zavádění 5G zatím zaostávala, ale v roce 2022 by měla na tomto poli zrychlit. Rovněž na dalších významných trzích, jako je Indie, postupuje přidělování pásem spektra pro 5G.

5G 2
Graf 2: Mobilní předplatné podle regionu a technologie (%)

Navzdory obavám z nedostatku čipů, kvůli kterým někteří spotřebitelé odkládali nákupy až po uvedení nových modelů, se telefony prodávají velmi dobře. Vzhledem k tomu, že Apple je zákazníkem TSCM – dodavatele polovodičů, si může do značné míry diktovat dodávky čipů podle své potřeby. Vzhledem k narušení dodavatelského řetězce společnost Apple ve svých nedávných výsledcích vykázala vzácně nízké tržby, ale nový produktový cyklus iPhonu 13 nakonec, zdá se, nedopadne zas tak špatně, jak někteří čekali.

Jak připustily společnosti Ericsson nebo Nokia, nedostatek čipů se podepsal na tempu nasazování základnových stanic 5G. Celkově je však nástup 5G rychlejší než u předchozích standardů. Vzhledem k této dynamice mezi nabídkou a poptávkou těžily polovodičové firmy ze své rostoucí cenové síly, byť tlak na dodavatelské řetězce by měl v průběhu roku 2022 pomalu polevovat.

„Pravděpodobně přichází také velké produktové cykly v oblasti přenosu a směrování.“

Jon Guiness

Existuje potenciál pro další růst titulů z odvětví komunikačního zařízení podporujících zavádění 5G. Ericsson a Nokia budou pravděpodobně i nadále mezi nimi. Společnost Ericsson ztratila v Číně, ale získala zakázky s vysokou marží v USA a společnost Nokia by se mohla dočkat obratu, který bude podpořen silnější poptávkou a pravděpodobným zvýšením podílu na trhu.

„Pravděpodobně přichází také velké produktové cykly v oblasti přenosu a směrování. S tím, jak telekomunikační společnosti zavádějí sítě 5G, potřebují nejen základnové stanice, ale musí také posílit klíčovou infrastrukturu. Akcie společností, jako jsou Cisco, Ciena a Juniper, mají předpoklady z tohoto trendu těžit,“ říká Jon Guinness portfolio manager FF Sustainable Future Connectivity.

Prohlubování trhů 5G

Výrobci telefonů a společnosti v dodavatelském řetězci mají ze zavádění 5G bezprostřední prospěch. V budoucnu však budeme svědky toho, že z 5G bude profitovat mnohem širší spektrum společností i technologií. Mezi nová využití pro spotřebitele patří rozšířená a virtuální realita, která vyžaduje náročné mobilní připojení, aby poskytly opravdu hluboký zážitek.

Díky nízké spotřebě energie a schopnostem sítě je 5G ideální pro provozování produktů inteligentní domácnosti, které vyžadují stálé a spolehlivé připojení. Na nabídkové straně mám stále pozitivnější postoj k akciím firem, které mohou těžit z procesní automatizace. Patří sem tituly z oblasti počítačem podporovaného navrhování (CAD), jako je Autodesk.

V loňském roce předstihly širokopásmové sítě 4G a 5G, co se týče podílu globálních aplikací internetu věcí, sítě 2G a 3G (graf 3). Datové toky se výrazně zvyšují s tím, jak na 5G běží stále více úloh internetu věcí. 5G bude hrát zásadní roli v realizaci inteligentní výroby, což povede k provozním úsporám, vyšší efektivitě (včetně ekologických přínosů) a větší bezpečnosti.

5G 3
Graf 3: Mobilní připojení podle segmentů (v mld.)

Umožnění udržitelnosti

Navzdory závazkům velkých poskytovatelů cloudových služeb směrem k využívání obnovitelných zdrojů a s tím spojeným emisním cílům spotřebují datová centra více než 3 % světové elektřiny a produkují 2 % emisí CO2, což odpovídá leteckému průmyslu (graf 4). Ovšem s tím, jak 5G vytváří prostor pro nové aplikace, připojená zařízení a sofistikovanou výpočetní architekturu jako je Edge computing, zároveň podporuje příležitosti pro decentralizaci, modernizaci a snižování energetické náročnosti cloudových služeb.

5G 4
Graf 4: Celosvětová poptávka po energii podle typu datového centra

V širším měřítku mohou i nové technologie konektivity podpořit řadu cílů udržitelnosti. Firmy zabývající se energiemi a materiály mohou využívat technologie Edge k lepšímu pochopení vzniku emisí, zatímco logistické společnosti je mohou využívat k monitorování prázdných vozidel na cestě v reálném čase a snižovat tak emise. Senzory v budovách mohou vést k efektivnějšímu využívání energie a umožnit dálkové ovládání energetických a odpadových funkcí. Internet věcí lze také využít k podpoře inteligentních sítí a měst, ke snížení dopravních zácp a k pomoci řidičům rychleji najít parkovací místa.


Vylepšené monitorování v reálném čase může organizacím a záchranným službám umožnit rychlejší reakci na incidenty, ať už jsou způsobeny poruchami infrastruktury, jako je únik plynu, nebo přírodními katastrofami. To může pomoci zmírnit škody na životním prostředí a poskytnout informace pro předcházení budoucím haváriím.

Rostoucí investice u firem s velkou kapitalizací

Po dvou letech dobrých výsledků chtějí platformy s největší kapitalizací investovat do nových iniciativ v oblasti konektivity. Společnost Meta (dříve Facebook) se nedávno zavázala vynaložit 10 miliard dolarů na technologie podporující rozvoj Metaverza. Další „megacaps“ budou pravděpodobně následovat, i když bude ještě nějakou dobu trvat, než se samotné Metaverzum stane konceptem, do kterého lze investovat. „Vzhledem k době, kterou vývojáři potřebují na výrobu aplikací, bychom se divili, kdyby Apple neoznámil své záměry ohledně virtuální/rozšířené reality v roce 2022,“ říká Jon Guinness portfolio manager FF Sustainable Future Connectivity.

Apple se může vydat směrem vývoje dalších služeb, automobilů nebo virtuální reality. Také nové cloudové řešení virtuální sítě RAN „5G in a box“ od společnosti Amazon by mělo být dalším růstovým impulsem. Cena akcií společnosti Alphabet v roce 2021 rostla, ale společnost zůstává dominantní v oblasti vyhledávání na internetu se silným zastoupením v cloudových řešeních. Také Microsoft má růstový potenciál díky jeho cloudovému (Azure) partnerství s předními poskytovateli telekomunikačních služeb, za účelem lepší technologické podpory směrem k 5G, virtuálním sítím a intelligent-Edge computingu.

Čínské akcie v oblasti konektivity v loňském roce utrpěly kvůli vládním regulacím, ale Čínu stále považuji za oblast příležitostí. „Je však třeba pečlivě pátrat, abychom našli akcie, které jsou perspektivní z hlediska růstu i ocenění a mají minimální regulační riziko,“ upřesňuje Jon Guinness portfolio manager FF Sustainable Future Connectivity.

„Očekávám oživení čínského trhu se smartphony.“

Jon Guiness

„Očekávám oživení čínského trhu se smartphony. Tato oblast v roce 2021 utrpěla vzhledem k dopadu amerických sankcí proti společnosti Huawei a slabšímu hospodářskému růstu. Náš průzkum však naznačuje oživení a mnoho titulů v čínských dodavatelských řetězcích mobilních telefonů bude mít letos výhodu nízké srovnávací základny,“ dodává Jon Guinness.

Závěr

Budoucí konektivita je tématem spojeným s množstvím strukturálních růstových faktorů, které by měly v průběhu času generovat silné výnosy. Patří k nim pokračující zavádění 5G, internet věcí a průmyslová automatizace, ale i potenciál nového cyklu switchingu a rountingu. Mnoho firem s největší kapitalizací vypadá slibně z fundamentálního hlediska i z hlediska ocenění, ale portfolia lze doplnit o nové tituly, kterým by se mělo dařit na rozvíjejících se trzích.

Zdroj: Fidelity International