Analýza Briana Levitta, stratéga pro globální trhy, Invesco Ltd.

Historie se skládá z náročných období. Trhy zažily za více než 120 let dlouhý vzestup navzdory válkám, recesi, ropným šokům, politickým atentátům a mnohému dalšímu. Ačkoli válečné konflikty testují odhodlání investorů držet se svého investičního plánu, historie naznačuje, že tyto události dlouhodobý růst finančních trhů nezmařily. Prosíme investory, aby zachovali dlouhodobou perspektivu.

Výnosy akciových trhů po geopolitických konfliktech

Pokud existuje faktor, který ovlivňuje výkonnost trhu, existuje i index, který ho měří. Geopolitické riziko není výjimkou. Následující graf znázorňuje 11 bodů v historii, kdy jsme zažili vrchol indexu geopolitického rizika, a ukazuje výnos indexu S&P 500 12 měsíců po tomto vrcholu. Ve většině případů akciový trh v roce následujícím po vrcholu geopolitického rizika výrazně vzrostl.

Snimek obrazovky 2023 10 25 122631

Bližší pohled na Jomkipurskou válku

Největší odchylkou ve výše uvedeném grafu je Jomkipurská válka v roce 1973, po níž následovala silná recese a prudký pokles trhů. To může být pro investory znepokojující vzhledem k paralelám s dnešním konfliktem, ale jsou zde velmi významné rozdíly:

  • Recese v 70. letech byla podpořena arabským ropným embargem proti Spojeným státům. Dnes jsou však USA podstatně energeticky nezávislejší než tehdy.
  • V 70. letech 20. století začínala růst inflace. V současném případě však inflace dosáhla svého vrcholu před více než rokem – index spotřebitelských cen v USA dosáhl v červnu 2022 hodnoty 9,1 % a v září 2023 klesl na 3,7 %.
  • Zdá se, že Federální rezervní systém netrpí horší důvěryhodností tak, jak tomu bylo v 70. letech. Inflační očekávání jsou v USA velmi dobře ukotvena.

Zdroj: Invesco

Varování před riziky

Hodnota investic a výnosy z nich podléhají výkyvům.
To může být částečně způsobeno změnami směnných kurzů. Investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy.

Důležité informace

Tato tisková zpráva je určena pouze pro odborný tisk. Tento dokument má pouze informativní charakter. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit.