Druhá nejstarší univerzita v anglicky mluvící části světa se oficiálně zavázala, že prodá všechna svá aktiva v oblasti fosilních paliv a do roku 2030 dosáhne nulové emisní bilance. University of Cambridge tak přestane investovat do uhlí a plynu a zaměří se na obnovitelné zdroje. Ekologičtější cestou se vydaly také Oxfordská a Stanfordova univerzita.

Cambridge přijala svůj závazek po několikaletých protestech studentů proti nemalým podílům jejich almy mater ve fosilních palivech. Celkově jde o majetek v hodnotě 4,5 miliardy dolarů.

Univerzita také slíbila, že do roku 2025 bude významně investovat do obnovitelné energie. Zároveň usiluje o snižování emisí skleníkových plynů pocházejících z jejích investic. V roce 2038 by tyto emise měly být nulové.

Hnutí podporující odprodej univerzitních podílů ve fosilních palivech si získala popularitu napříč univerzitami ve Spojených státech kolem roku 2010, kdy svět začal hlasitěji volat po krocích proti změnám klimatu. Americká nezisková organizace Fossil Free tvrdí, že investoři, kteří spravují aktiva v hodnotě kolem patnácti bilionů dolarů, se zavázali odprodat podíly ve fosilních palivech. Koncerny Royal Dutch Shell PLC a BP PLC ve svých zprávách z roku 2019 uvedly, že takové odprodeje významně ohrožují jejich podnikání.  

„Správci majetku tvrdí, že odprodej podílů ničemu nepomůže a že je třeba s koncerny spolupracovat. To je možná pravda, ale zatím jsme se nedočkali výsledků. Pokud by však spolupráce a komunikace fungovaly lépe, možná by odprodej nebyl nutný,“ říká Wolfgang Kuhn, ředitel strategií finančního sektoru ve společnosti ShareAction, která propaguje zodpovědné investice a snaží se kultivovat chování korporací v environmentálních otázkách.

Významné odprodeje podílů ve firmách těžících fosilní paliva se týkají také Oxfordské univerzity, nejstarší v anglicky mluvících zemích. Prestižní vzdělávací instituce právě připravuje vlastní strategii udržitelnosti životního prostředí, která by měla být zveřejněna ještě letos.

Stanfordova univerzita ve Spojených státech v červnu oznámila prudké omezení investic do ropy a zemního plynu. Představenstvo uvedlo, že správcovská společnost Stanford Management Company snížila aktivní podíly ve fosilních palivech o více než devadesát procent.  

Ekonomický expert univerzity v Cambridge na životní prostředí Matthew Agarwala se zabývá také hospodářskými důsledky ničení životního prostředí. „Investice do přírody mají nejvyšší návratnost. Je to ta nejlepší ekonomická strategie, kterou máme,“ zdůrazňuje.

Zdroj: E15