První kroky v nové funkci zavedly ministryni Annu Hubáčkovou do Bruselu, kde se zúčastnila zasedání Rady pro životní prostředí. Ministryně a ministři 27 zemí EU na něm diskutovali o pokroku v projednávání klimatického balíčku Fit for 55 či nařízení o bateriích a odpadních bateriích. Jednalo se i o nové strategii EU pro půdu.

První pracovní den strávila ministryně Anna Hubáčková jednáním v Bruselu. Na zasedání Rady EU pro životní prostředí se zapojila do diskuze ministryň a ministrů ohledně pokroku v projednávání pěti legislativních návrhů, které jsou součástí balíčku Fit for 55 a které mají přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Jedná se o návrhy týkající se systému obchodování s emisemi, národních cílů pro každoroční snižování emisí, příspěvku sektoru využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví, emisních norem CO2 pro nová osobní vozidla a nového Sociálního klimatického fondu.

,,Balíček Fit for 55 je velmi důležitý a Česká republika podporuje jeho základní cíl, tedy zajistit snížení emisí do roku 2030. Musíme ale sledovat také sociální dopady a zajistit, aby některé návrhy týkající se budov a dopravy nevedly k výrazně vyššímu riziku energetické chudoby,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.
Součástí řešení by mohl být navrhovaný sociální klimatický fond. Je ale třeba zajistit, aby byl dostatečně flexibilní, administrativně nenáročný a aby podpora mířila zejména na ty nejohroženější sociální skupiny. Ministryně Hubáčková také zdůraznila potřebu zachovat v rámci Modernizačního fondu podporu zemního plynu, který je klíčový pro odklon od uhlí jako topného zdroje. Vyjádřila i obavy ohledně dopadů návrhů v oblasti emisí pro nové automobily, které je s ohledem na význam automobilového průmyslu pro českou ekonomiku citlivým tématem. Podtrhla rovněž potřebu disponovat účinným kompenzačním mechanismem pro případ přírodních katastrof, jako např. kůrovcové kalamity, které v poslední době čelí Česko.

Ministři dále jednali o pokroku v projednávání návrhu nařízení o bateriích a odpadních bateriích. Cílem je zvýšit environmentální udržitelnost baterií, a to v průběhu celého jejich životního cyklu. ČR tuto snahu podporuje. Dotčené subjekty by však měly získat dostatek času na přizpůsobení se novým požadavkům.
pro-zivotni-prostredi
Evropská komise také představila novou strategii EU pro půdu, která byla zveřejněna v listopadu. Oblast ochrany půdy dosud nebyla na úrovni EU nijak regulována. Komise proto plánuje do roku 2023 představit legislativní návrh, který nastaví společné cíle pro ochranu půdy do roku 2030. ČR novou strategii přivítala a vyzdvihla rovněž zásadní roli, kterou v této oblasti bude mít nová společná zemědělská politika.

,,Jsem velmi ráda, že se Komise rozhodla začít pracovat na budoucí legislativě ke zdraví půdy. Bude dobré se obecně shodnout na případných cílech a definicích. Členské státy by pak měly získat dostatek volnosti k rozhodování o konkrétních opatřeních. Situace v každé zemi je specifická a podmínky napříč Evropou se mění,“ dodala ministryně Hubáčková.
Komise také představila nové návrhy nařízení o přepravě odpadů a o minimalizaci rizika odlesňování spojeného s produkty uváděnými na trh EU. Ministři rovněž vyslechli informace o provádění strategie EU v oblasti biodiverzity, nových genomických technikách či o výsledcích klimatické konference OSN v Glasgow.


Ministryně Hubáčková se během jednání také krátce sešla se svými kolegyněmi a kolegy z Francie, Švédska, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska či předsedajícího Slovinska a pozdravila se i s komisaři Fransem Timmermansem a Virginijusem Sinkevičiusem.

Zdroj: MŽP