České projekty poklesu znečištění ovzduší, podpory biodiverzity či adaptace na změnu klimatu se mohou v novém evropském Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) ucházet o více než 60 miliard korun. Vyplývá to z programového dokumentu, který má ČTK k dispozici. Návrh dokumentu OPŽP na roky 2021 až 2027 v pondělí projedná vláda. Předloží ho ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). 

Zhruba polovina peněz v programu má být využita na opatření k ochraně klimatu, adaptaci na změnu klimatu a podporu čisté energie. Materiál uvádí, že podpořené projekty by měly vést k postupnému snížení spotřeby a také emisí skleníkových plynů. Peníze mají být využity například na snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury, výstavbu pasivních domů či vznik obnovitelných zdrojů energie i výměnu 35 000 zastaralých kotlů v nízkopříjmových domácnostech. Kotlíkové dotace pro domácnosti s běžnými příjmy jsou součástí programu Nová zelená úsporám.

Mezi priority program řadí také příspěvky na projekty pro zadržení vody v krajině, zachycení a využití srážkové vody, ale i úprav odtoku a zvýšení kvality vody. Zhruba 115 000 lidí v Česku má podle dokumentu získat lepší přístup k pitné vodě.

Autoři dokumentu rovněž zdůrazňují, že OPŽP je klíčový program pro projekty k posílení biodiverzity. Dotovat proto má mimo jiné péči o přírodní stanoviště a ohrožená zvířata a rostliny a kroky k omezení invazních nepůvodních druhů.

Další peníze mají směřovat na projekty navýšení kapacity pro recyklaci odpadů i na prevenci samotného vzniku odpadů – například na podporu kompostérů, center pro opětovné použití výrobků a jejich opravu či rozvoj infrastruktury potravinových bank. OPŽP přispěje také na technologie pro snížení emisí nebo na další budování kanalizací a čištění odpadních vod.

Materiál už byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení. Ministerstvo životního prostředí již dříve uvedlo, že program bude spuštěn na přelomu roku. OPŽP je jedním z programů, které poskytují peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Končící OPŽP 2014 – 2021 měl objem zhruba 73 miliard korun.