Průměrný Čech vyhodí ročně 50 kg jídla, hmotnost nesnězeného jídla v menzách Univerzity Palackého se pak za celý rok pohybuje okolo 50 tun. Změnit to má právě započatá kampaň, za níž stojí studentský spolek Udržitelný Palacký a Udržitelná univerzita. Plakáty s motivem Františka Palackého nabádají studenty a zaměstnance k zodpovědnějšímu přístupu k potravinám jak v univerzitních menzách, tak ve vlastních lednicích a spížích.

Odpady jsou z hlediska udržitelnosti na Univerzitě Palackého jedním z největších témat. I proto nedávno proběhla analýza směsného odpadu z univerzitních košů, jejíž výsledky nám zanedlouho odhalí přetrvávající nedostatky v třídění. Ještě důležitější je však snaha vzniku odpadu předcházet – a to jak z pohledu dopadu na životní prostředí, tak ekonomických úspor. Vedle digitalizace agendy nebo stále častějšího používání omyvatelného nádobí se teď univerzita zaměřila na další významnou položku, kterou jsou zbytky jídla.

Logo Univerzity Palackého

Nově se gastroodpad z UP bude svážet do bioplynové stanice v Rapotíně, a neskončí tedy bez využití na skládce. I přesto platí pravidlo, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne, a že jídlo je zkrátka ideální sníst. Plakát s motivem Františka Palackého proto teď strávníky u vstupu do univerzitních menz nabádá, aby se nebáli požádat o menší porci, pokud tuší, že ji celou nesní. Další část kampaně pak připomíná, že přebytky si lze odnést ve vlastní krabičce k dalšímu využití nebo si je nechat zabalit do jídelního boxu.

Zodpovědný přístup k jídlu je ale potřebný i doma. Na dalších plakátech v prostorách kolejí proto František Palacký vysvětluje klíčové pojmy „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“ a upozorňuje na facebookovou skupinu Free Food UPOL – sdílení jídla, na níž je možné přebytečné jídlo nabídnout dalším zájemcům. Skupinu založil už v roce 2016 studentský spolek Udržitelný Palacký, který za celou kampaní stojí.

Jsem ráda, že ve spolku Udržitelný Palacký máme aktivní a šikovné studenty, kteří s nápadem na tuto kampaň přišli a ptali se, proč se tolik jídla vyhazuje a kde jídlo končí. Nápad na grafické zpracování plakátů také pochází od studentů a jsme velice rádi, že se v takové míře zapojují. Spolek kromě jiného pořádá i pravidelné úklidy různých částí města v kampani Ukliďme Česko nebo provozuje úspěšné projekty, jako je Freeshop nebo komunitní zahrádka Václavka,“ říká koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková.

Zdroj: Žurnál UP