• S příchodem nového roku 2024 a závěru toho starého, volatilního, se objevují zajímavé příležitosti v oblasti aktiv s pevným výnosem.
  • Tržní konsenzus se shoduje na tom, že úrokové sazby již dosáhly svého vrcholu – což je zajímavá zpráva pro dluhopisové investory
  • Sdílíme názory našich týmů na rozličné třídy aktiv

V posledních několika letech byly dluhopisy všechno, jen ne nudné. Prostředí nízkých úrokových sazeb, jaké dominovalo světu po globální finanční krizi, se obrátilo naruby. Nejprve pandemie, pak narušení dodavatelských řetězců, a nakonec vypuknutí války na Ukrajině. Každý z těchto faktorů se přičinil o vznik tak vysoké inflace, jakou celá generace nespatřila, následované cyklem agresivního zvyšování úrokových sazeb ze strany téměř všech významných centrálních bank.

V tomto prostředí se aktiva s pevným výnosem vzepřela své pověsti usedlých aktiv, zaznamenala bezprecedentní volatilitu, a nyní nabízí vzácné příležitosti. Jednoduše řečeno, „výnos“ ve slovním spojení „fixní výnos“ je zpět.

Na prahu roku 2024 panuje na trhu všeobecný konsensus, že úrokové sazby již dosáhly svého vrcholu – což představuje zajímavou zprávu pro dluhopisové investory. Jsme přesvědčeni, že argumenty pro tuto třídu aktiv jsou nejsilnější za poslední roky, přičemž potenciální vrchol úrokových sazeb nabízí příležitost uzamknout si vyšší úroveň příjmů na další roky.

Máme velkou radost, že můžeme nastínit, jak se zmíněný vývoj promítne do široké škály aktiv s pevným výnosem.

Globální investiční stupeň

Lyndon Man, spoluředitel oddělení globálních úvěrů investičního stupně

Očekáváme, že globální ekonomický cyklus v prostředí dezinflace přejde od zpomalení k poklesu, a to jak vzhledem k měnovým, tak fiskálním omezením. Tento scénář bude pravděpodobně zvýhodňovat aktiva s pevným výnosem, zejména aktiva vyšší kvality a s citlivostí na duraci, jako jsou korporátní dluhopisy investičního stupně.

Domníváme se, že díky výnosům dosahujícím nejvyšších úrovní od globální finanční krize, se nabízí příležitost uzamknout atraktivní úroveň příjmů, jaká se naskytne jednou za generaci. Ačkoli rizika recese pravděpodobně porostou, domníváme se, že korporátní dluhopisy investičního stupně mají z fundamentálního hlediska i nadále dobrou pozici pro zvládnutí této situace a že spready se nacházejí nad historickými průměry. Jako příznivou vidíme i technickou oblast, kdy se investoři přesouvají z investic citlivých na růst do defenzivních investic.

investice, dluhopisy

Na současném nesourodém trhu bychom hledali příležitosti z regionální, sektorové či kapitálové perspektivy. My upřednostňujeme finanční sektor. Pozorně sledujeme svolatelný podřízený dluh emitovaný evropskými bankami, kvalitní dlouhodobé dluhopisy ze sektoru necyklické spotřeby a v librách denominovaný dluh globálně diverzifikovaných společností.

Dále vzhledem ke scénáři „vyšších sazeb po delší dobu“ a slábnoucímu růstu bychom podvážili tituly ze sektoru dlouhodobé (zbytné) spotřeby, nemovitostních investičních trustů a amerických regionálních bank.

Librové dluhopisy investičního stupně

Michael Matthews, spoluředitel oddělení Invesco Fixed Income Europe

Domníváme se, že v současné době, kdy inflační rizika pomalu pomíjí a utahování měnové politiky se chýlí ke konci, nastává vhodná doba pro vysoce kvalitní aktiva s pevným výnosem. Myslíme si, že důsledky politiky vyšších úrokových sazeb zamezí ekonomickému růstu, což již nyní naznačují data z trhu práce a data o peněžní nabídce.

Vývoj sazeb i inflace je nejistý, ale domníváme se, že Bank of England (BoE) již završila svůj cyklus zvyšování sazeb a že inflace zůstane mírná. V této fázi úrokového cyklu proto dáváme přednost držení durace. Myslíme si, že úroveň dluhopisových výnosů je atraktivní, a pokud se sníží očekávání ohledně budoucí výše sazeb, můžeme se dočkat i růstu cen.

V našich portfoliích máme dnes tolik durace jako kdykoli od roku 2007. Většinu výnosů, které inkasujeme, tvoří podkladové sazby. Můžeme si proto dovolit držet vysoce kvalitní dluh, kde poměr výnosu a rizika vypadá nejlépe. Protože slabší růst pravděpodobně dopadne na rizikovější dluhopisy, upřednostňujeme nyní snižování expozice na trhy s vyšším úvěrovým rizikem.

Eurové dluhopisy investičního stupně

Julien Eberhardt, manažer fondu a hlavní úvěrový analytik

Růst a inflace v eurozóně zpomalují a my se domníváme, že Evropská centrální banka (ECB) je na konci své cesty zvyšování úrokových sazeb. Bez ohledu na to, jakým směrem se budou sazby dále vyvíjet, došlo v tomto období k největšímu monetárnímu utažení za dlouhou dobu. Domníváme se, že se nacházíme ve správné fázi cyklu pro držení durace, na kterou jsme výrazně zvýšili naši expozici.

Upřednostňujeme také zvyšování úvěrové kvality portfolia a přidali jsme cenné papíry s investičním stupněm a seniornější cenné papíry emitované bankami. Tam, kde držíme více úvěrového rizika, preferujeme podřízený dluh se silnější rozvahou, například ve formě korporátních hybridů a podřízeného dluhu finančních institucí.

Podle našeho názoru se dobré dluhopisy ke koupi nacházejí na “kvalitním” konci trhu, kde u některých silných titulů nalezneme atraktivní kupon. Dobré dluhopisy se dají koupit i v sektorech, které utrpěly v očích investorů kvůli své větší citlivosti na vyšší úrokové sazby nebo pomalejší růst.

zdroj. Invesco