Takzvané zelené dluhopisy se na globálním investičním trhu poprvé objevily roku 2007. Od té doby jejich obliba neustále roste. Letos počet vydávajících světových subjektů pokořil první tisícovku a hodnota vydaných bondů překonala bilion amerických dolarů. Kromě příležitostí pro velké hráče se na trhu čím dál častěji objevují také emise cenově dosažitelné i pro širší spektrum investorů. Jednou z nich jsou nově vydané dluhopisy české investiční skupiny Energy financial group (EFG).

Skupina EFG letos na podzim vydala první veřejnou emisi dluhopisů o celkovém objemu 350 mil. Kč a nominální hodnotě 100 tis. Kč. Přitom právě nízko nastavená hodnota umožňuje obohatit portfolio o společensky odpovědné investice i menším investorům. Dluhopisy jsou splatné v roce 2026 a úročeny pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a., úrokový výnos je vyplácen čtvrtletně zpětně. Výnos plánuje skupina využít k naplňování strategie v oblasti obnovitelné energetiky a k akvizicím dalších projektů, které vhodně doplní stávající portfolio.

Energy financial group se prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřuje na energetické zpracování biologicky rozložitelného odpadu, především na jeho přeměnu v bioplyn, elektrickou energii, teplo a upgrading získaného bioplynu na biometan, který má vlastnosti srovnatelné se zemním plynem a je použitelný např. jako pokročilé biopalivo. Pilotní projekt bioplynové stanice v Rapotíně u Šumperka, EFG Rapotín BPS, odstartoval v roce 2012. Od té doby se portfolio EFG rozrostlo o nové projekty, jako jsou bioplynová stanice EFG Vyškov BPS nebo elektrárna na biomasu MOSTEK energo, a další akvizice jsou v jednání.

EFG však i nadále investuje do svých stávajících projektů s cílem zefektivnit jejich provoz a neutralizovat uhlíkovou stopu. Zavádí proto pokročilé technologie a následuje aktuální trendy energetického i odpadářského sektoru ve světě. Díky tomu si v rámci České republiky drží v oblasti svého podnikání pozici lídra trhu a udává směr. Zisk z emise dluhopisů tak bude krom výše uvedeného investován i do dalšího technologického rozvoje společností ve skupině EFG.

Naším dlouhodobým cílem je maximální využití obnovitelných zdrojů energie při zachování absolutní šetrnosti k životnímu prostředí. Vidíme v našem podnikání smysl jak z hlediska finančního, tak i pokud jde o udržitelné směřování celé naší planety. Biologicky rozložitelný odpad je cennou surovinou, protože má velký energetický potenciál, který při jeho odložení na skládce zůstává nevyužit, a naopak zde jeho rozkladem vzniká nezanedbatelné množství nežádoucích skleníkových plynů. Naše podnikání je jednou z možných odpovědí na tento problém, proto jej chceme do budoucna dále rozvíjet a pomáhat i dalším firmám, které by se rády vydaly podobným směrem,“ vysvětluje Tomáš Voltr, výkonný ředitel a místopředseda představenstva EFG.

Zdroj: Fxstreet.cz