Počet transakcí na trhu fúzí a akvizic v Česku ve čtvrtém čtvrtletí meziročně klesl na 11 z 21, snížil se i jejich objem. Na území České republiky či se zapojením ČR se tak uskutečnily ve čtvrtém čtvrtletí transakce za 135 milionů eur (cca 3,3 miliardy korun), zatímco ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 to bylo 1,74 miliardy eur (cca 41,9 miliardy Kč). Vyplývá to ze statistik poradenské společnosti TPA. V celém středoevropském regionu situaci na trhu fúzí a akvizic ovlivňují dopady války na Ukrajině.

Nejvýznamnější transakcí s dostupnými údaji v Česku v loňském čtvrtém čtvrtletí bylo uzavření smlouvy o nákupu úvěrového portfolia banky Sberbank CZ se společností Česká spořitelna.

 „Insolvence společnosti Sberbank CZ je co do počtu věřitelů a finančního objemu jedna z největších insolvencí v historií České́ republiky. Ke kompletnímu vypořádání transakce by pak mělo dojít, podle dostupných informací, v první polovině roku 2023,“ uvedl Jiří Hlaváč partner TPA Valuation & Advisory.

V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko) celkový počet transakcí meziročně stoupl na 159 ze 126. Objem těchto transakcí ale meziročně výrazně klesl, a to na 2,95 miliardy eur z 11,5 miliardy eur.

mapa střední Evropy

Největší zveřejněnou transakcí v regionu bylo v loňském čtvrtém čtvrtletí převzetí polského distributora elektřiny PKP Energetyka polskou státní energetickou společností PGE Polska Grupa Energetyczna.

 „Polská vláda tak pokračuje v trendu nastoleném na začátku roku 2022, kdy prostřednictvím několika transakcí posiluje svou energetickou bezpečnost. Dosavadním vlastníkem společnosti PKP Energetyka Sp byla britská́ společnost CVC Advisers ltd. zaměřující se na investice do private equiity,“ sdělil Hlaváč.

Ve srovnání s třetím čtvrtletím v celém regionu mezičtvrtletně klesl počet transakcí o 26, jejich objem klesl o 11,1 miliardy eur. V Česku počet transakcí mezičtvrtletně klesl o 19 (z 30 na 11), při poklesu objemu o 31 milionů eur (166 milionů eur ve 3. čtvrtletí vs. 135 milionů eur ve 4. čtvrtletí).

„V roce 2022 došlo v regionu k poklesu v objemu uskutečněných transakcí oproti roku 2021 o téměř 25 procent. Pro investory zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, automatizace, obnovitelných zdrojů či telekomunikací a dlouhodobě nemovitostní sektor, zvýšenou atraktivitu očekáváme v oblasti potravinové bezpečnosti, zbrojní výroby a dodávek materiálu. Situaci na M&A trhu bude dále ovlivňovat konflikt na Ukrajině, který bude pro potenciální investory omezením v podobě nejistoty budoucího vývoje v různých odvětvích v celém regionu,“ doplnil Hlaváč.

V roce 2022 byla také v regionu CEE dosažena nejnižší mediánová hodnota násobitele EBITDA od roku 2008, a to ve výši 7,0. Obdobně nízký byl tento ukazatel v letech 2009 a v roce 2017, kdy dosáhl hodnoty 7,1. Pro srovnání v roce 2021 byla mediánová hodnota násobitele ve výš 10,0 (nevyšší byl násobek v roce 2008, kdy dosáhl výše 10,8).

Zdroj: TPA