EU postoupila v přijímání nových pravidel pro reportování o firemní udržitelnosti. Rada a Evropský parlament dosáhly v  minulém týdnu předběžné dohody o směrnici o nefinančním reportingu.

Evropská rada informovala v minulém týdnu na svých stránkách o nalezení kompromisu na nových pravidlech pro nefinanční reporting. Směrnice CSRD, která už v současnosti požaduje po největších evropských podnicích reportování v oblasti udržitelnosti, nákupech obnovitelné energie či dodžování lidských práv, tak v budoucnu nazná velkých změn. Především totiž bude po větším množství subjektů požadovat sestavení a zveřejňování strategií udržitelnosti.

Povinnost nefinančního reprotingu má v současnosti kolem 11 700 unijních firem. Od roku 2024 to bude více než  49 000 společností se sídlem v EU nebo mezinárodních společností s pobočkou v EU, což zahrnuje přibližně tři čtvrtiny všech podniků v EU.

V oblasti energetiky a udržitelnosti budou společnosti mít například následující povinnosti:

  • mít strategii udržitelnosti, zveřejňovat ji a podávat zprávy o jejím plnění,
  • vykazovat emise ve všech tzv. scopech, tedy například i nepřímo způsobené emise v nakoupené elektřině a teplu a emise z hodnotového řetězce společnosti,
  • vykazovat, jakým způsobem přispívají k dosažení cílů Pařížské dohody.
vlajky EU

Zavádění nových pravidel by mělo probíhat postupně v období let 2024 a 2026. V první vlně budou mít rozšířené povinnosti ty společnosti, které již podléhají směrnici o nefinančním reportingu, tedy největší evropské společnosti.

Od roku 2025 se poté přidají ostatní firmy, které nespadají pod definici „malých a středních podniků“, tedy společnosti s alespoň 250 zaměstnanci a buď obratem 50 mil. EUR a nebo rozvahou do 43 mil. EUR. Malé a střední podniky pak budou muset reportovat od 1. ledna 2026.

„Dohoda je dobrou zprávou pro všechny evropské spotřebitele. Ti budou nyní lépe informováni o dopadech podnikání na lidská práva a životní prostředí. To znamená větší transparentnost pro občany, spotřebitele a investory,“ uvedl Bruno le Maire, francouzský ministr hospodářství, financí a průmyslové a digitální suverenity.

Zdroj: oenergetice.cz