Evropští zákonodárci se v souvislosti se současným děním na energetických trzích začali zabývat inovacemi v technologiích pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Navrhují, aby nová legislativa víc motivovala investory, aby rozvíjeli technologie s vyšší účinností a obecně se víc snažili zapojit do praxe energetické inovace. 

Usilují o takzvané „škálování“, což znamená, že se díky vytvoření vhodných podmínek relativně rychle rozšíří technologie, která by jinak zabírala trh pomaleji. Díky většímu rozšíření také poklesne její cena. To se může týkat například některých technologií pro ukládání energie, regulace ale neříká, o jaké konkrétní inovace má jít.

ČEZ-UHLÍKOVÁ-NEUTRALITA-OZE

Konkrétně evropští poslanci usilují o to, aby 5 % nově instalované kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů splňovalo definici inovativních technologií, aby se navýšil podíl obnovitelných zdrojů energie v průmyslovém užití nebo aby bylo snazší zajišťovat vytápění a chlazení skrze pronajaté technologie a systémy.

Změny zatím přivítali hlavně evropské firmy, které se zaměřují na poskytování nízkoemisních energetických řešení pro průmysl, služby i domácnosti. Slibují si od toho ale také zvýšení přímé výroby na evropském území. Díky škálování se totiž ve velkém mohou začít vyrábět unikátní technologie, kterým nekonkuruje lacinější alternativa například z asijských trhů.

Zdroj: energiebezemisí.cz