Komise 27. května zřídila novou pracovní skupinu, která má za cíl realizovat diverzifikaci dodávek REPowerEU. Tato skupina bude odpovědná za poskytnutí podpory energetické platformě EU, a především za snížení závislosti EU na ruských fosilních palivech v podobě umožnění přístupu k alternativním dodávkám energie za přijatelné ceny pro členské země EU a sousední země. Pracovní skupina pro energetickou platformu zahájí svou činnost příští týden řešením nových úkolů uvedených v plánu REPowerEU, který byl přijat 18. května.

budova Evropské komise, REPowerEU
Budova Evropské komise v Bruselu

Zdroj: enviweb.cz