Komise 15. července schválila projekt ,,IPCEI Hy2Tech“, který je prvním projektem společného zájmu EU ve vodíkovém odvětví. Cílem tohoto projektu je dekarbonizovat průmyslová odvětví zavedením nových technologií pro vodíkový hodnotový řetězec.

Do projektu je zapojena Česká republika a dalších 14 členských států EU. Evropa vnímá vodík jako nepostradatelnou součást diverzifikace svých energetických zdrojů a urychlení ekologického přechodu. S ohledem na neexistenci volného trhu s vodíkem v rámci EU je pro podniky i členské země velmi riskantní investovat do nových technologií s využitím vodíku. Státní podpora by měla pomoci přilákat soukromé investory.

vodíkové-potrubí

Rozvoj vodíkové energie je hodnocen ze čtyř směrů: Přispívá k plánu REPowerEU; výsledky výzkumu a vývoje, které nejsou chráněny právy duševního vlastnictví, budou široce rozšířeny; všechny jednotlivé projekty musí být zaměřeny na průlomové inovace a společnosti mohou získat pouze to, co je nezbytné pro realizaci projektu.

Potenciální narušení hospodářské soutěže musí být minimalizováno.

Komise povolila podle pravidel státní podpory podporu až do výše 5,4 miliardy eur.

Zdroj: enviweb.cz