K posilování energetické soběstačnosti pomůže program REPowerEU. Předsedkyně Evropské komise Von der Leyenová minulý týden zmínila, že v jeho rámci investuje EU 300 miliard eur (téměř 7,5 bilionu korun).

Nezávislost na ruských fosilních palivech

Nový balíček REPowerEU by měl zajistit právě nezávislost na ruských fosilních palivech. Von der Leyenová uvedla, že důležité je také pracovat na úsporách v energetice a investovat do obnovitelných zdrojů energie.

„Celé téma energetiky bude nejdůležitější. Potřebujeme plán. Rusko nás cíleně částečně odpojuje od plynu a my musíme být připraveni. Bude to podobné jako v době pandemie. Ze začátku jsme měli problémy, ale pak jsme pracovali společně a úspěšně,“ řekla Leyenová.

zásobníky plynu
Zásobníky zemního plynu

V rámci REPowerEU vydá Brusel v příštích pěti letech až 210 miliard eur, do konce této dekády pak 300 miliard eur. To je v přepočtu něco přes sedm bilionů korun, tedy rozpočet celého Česka na zhruba pět let.

Odklon od „fosilního“ Ruska ještě zpevní postavení obnovitelných zdrojů, jako jsou slunce, vítr nebo biometan a vodík. Jejich podíl na celkové výrobě energií v EU by se měl do roku 2030 zvýšit až na 45 procent.

Klíčová role obnovitelné energetiky

V rámci plánu REPowerEU se zpevní role obnovitelných zdrojů, jako jsou slunce, vítr nebo biometan a vodík. Jejich podíl na celkové výrobě energií v EU by se měl do roku 2030 zvýšit až na 45 procent.

Na rozvoj OZE hodlá Brusel investovat až 86 miliard eur (2,1 bilionu korun). Jedním z hlavních nástrojů bude masivní rozšíření solárních elektráren. Od roku 2025 by měly být panely součástí každé nové nebo opravované střechy na veřejných a komerčních budovách. Od roku 2029 pak i všech nových obytných budov.

obnovitelné zdroje energie

V souladu s REPowerEU se počítá s tím, že do tří let se má výkon fotovoltaik zdvojnásobit v EU na 320 gigawattů. Do konce desetiletí mají nově instalované panely dosáhnout 600 gigawattů. Pro srovnání, v Česku mají nyní solární elektrárny výkon 2,2 gigawattu.

Vůbec největší změnou, kterou plán REPowerEU přináší, je omezení postavení zemního plynu v energetice. „V nové realitě se bude evropská spotřeba plynu snižovat rychlejším tempem, čímž se omezí jeho role coby přechodného paliva,“ řekla šéfka Ursula von der Leyenová.

„Paralelně s tím mohou být některé stávající uhelné elektrárny používány déle, než se původně zamýšlelo, a počítá se také s rolí jaderné energetiky a domácích zdrojů zemního plynu,“ uvádí se ve strategii REPowerEU.

Méně papírování a finanční podpora

Brusel chce vyšší podíl elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů urychlit tím, že usnadní „papírování“ během povolovacích procedur. Toto je největší bariéra při rozvoji větrné energetiky v Česku, kde trvá povolovací proces až devět let.

Ve vytipovaných místech, kde by měly stát větrníky nebo solární panely, by se nově nemusely připravovat hloubkové studie o dopadu na životní prostředí. Stačil by základní posudek. Měl by se tím podle představ komise zkrátit čas na „povolovací procedury“ na jeden rok, ze současných v průměru až pěti let.

Na investice do nových OZE a úsporných opatření půjdou využít dotace z takzvané národní obálky evropských strukturálních fondů. Komise konkrétně navrhuje převést až 15 procent částky z projektů na kohezi anebo rozvoj venkova do energetiky.

V rámci strategie REPowerEU se například Česko si může sáhnout na 22 miliard eur ze stávajícího rozpočtu EU. V přepočtu jde o dalších více než 80 miliard korun, na které bude mít Česko nárok.

Zdroj: solarninovinky.cz