Členové světové komise pod záštitou Mezinárodní energetické agentury (IEA) zkoumali, jak lze urychlit pokrok v oblasti energetické účinnosti prostřednictvím nových a silnějších politických opatření. Doporučení, ve kterém se soustředí na přechod k čisté energii, vydali v reakci na pandemii Covid-19, která změnila energetické prostředí a priority vlád po celém světě. Sadu realizovatelných kroků komise nabídla jako klíčový nástroj, který mohou státy použít k řešení závažných dopadů krize.

Světová komise pro naléhavé kroky v oblasti energetické účinnosti byla svolána výkonným ředitelem IEA v reakci na globální zpomalení pokroku v oblasti energetické účinnosti v červnu 2019. Má 23 členů a je složena z vedoucích představitelů jednotlivých států, současných a bývalých ministrů i vedoucích pracovníků v oblasti energetiky.

1. Energetická účinnost by měla být upřednostňována napříč politikou celého státu, a to pro její hospodářské, sociální a environmentální přínosy. Tento přístup posílí ekonomický rozvoj státu, energetickou bezpečnost a odolnost, dekarbonizaci i rychlé vytváření pracovních míst.

2. Podporovat růst potenciálu vytváření pracovních míst v oblasti energetické účinnosti a umožnit tak vznik dlouhodobého a udržitelného sektoru zaměstnanosti.

3. Vytvořit větší poptávku po řešeních energetické účinnosti, výrobcích a službách. Umožněním vyšší úrovně tržní aktivity budou opatření rychleji rozšířena.

4. Zaměřit se na financování. Soudržný přístup při mobilizaci financí by měl být základním prvkem efektivního zavádění energetické účinnosti.

5. Využít digitální inovace pro zvýšení efektivity celého systému, a umožnit tak jeho inteligentní řízení.

6. Veřejný sektor by měl jít příkladem. Vlády by měly investovat do jeho efektivity.

7. Zapojit by se měly všechny části společnosti, přičemž města, podniky a místní komunity hrají zvláště důležitou roli.

8. Lidé, jejich chování a reakce, by měli být během zavádění opatření v centru pozornosti. Poznatky z behaviorální vědy mohou pomoci při optimalizaci konkrétních řešení.

9. Posílit mezinárodní spolupráci. Výměna osvědčených postupů umožňuje zemím učit se a případně harmonizovat přístupy a standardy.

10. Zvyšovat ambice globální energetické účinnosti. Vlády by při stanovování svých cílů, politik a opatření měly být výrazně ambicióznější jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska.

Celá zpráva včetně podrobných doporučení je dostupná ke stažení pod tímto odkazem.