Komentář Kristiny Hooper, vedoucí stratéžky pro globální trhy, Invesco Ltd.
Vstupujeme do druhé poloviny letošního roku a je čas podělit se o pololetní výhled společnosti Invesco. Žijeme nyní ve výjimečné době, mnoho centrálních bank vyspělých ekonomik se stále soustředí na omezení nejhorší inflace za poslední desetiletí. Vyvinul se tlak na snižování inflace, ale zároveň to přineslo výrazné zpomalení globálního růstu a některé finanční problémy, včetně krachů několika amerických regionálních bank. Na tomto pozadí však vidíme odolnost mnoha ekonomik, zejména v oblasti služeb.

Základní scénář: Hrbolaté přistání

Náš základní scénář předpokládá relativně krátké a mělké zpomalení ekonomiky v souvislosti s pokračujícím mírným růstem inflace a blížícím se koncem zpřísňování měnové politiky.

  • Spojené státy. Pořád se domníváme, že Spojené státy se pravděpodobně vyhnou rozsáhlé recesi. Namísto toho očekáváme určité oslabení ve druhé polovině letošního roku, protože zástupci Fedu zajistí hrbolaté přistání. Domníváme se, že v USA zvyšování sazeb končí a inflace bude nadále výrazně klesat, i když nedokonale. Se vstupem do roku 2024 očekáváme pozitivnější výhled růstu a oživení americké ekonomiky.
  • Eurozóna a Velká Británie. Eurozóna a Spojené království budou podle našeho názoru pravděpodobně následovat podobný model jako USA, ale se zpožděním. V roce 2023 pomáhaly udržet dynamiku evropské ekonomiky různé síly, avšak očekáváme, že zpřísnění finančních podmínek bude s postupem času působit na nárůst úvěrů. To pomůže snížit inflační tlaky, ale také to způsobí výrazné zpomalení ekonomiky.
  • Čína. Na rozdíl od mnoha významných rozvinutých tržních ekonomik se Čína nachází ve výrazně odlišné fázi svého cyklu – v jakémsi „kostrbatém rozjezdu“. Uvolnění restrikcí covid-19 způsobilo významné, i když nerovnoměrné oživení. Znovuotevření do značné míry prospívá té části ekonomiky, která se zabývá službami, nicméně zpomalení tempa růstu v celosvětovém měřítku znamená slabší výrobní aktivitu, než v jakou se vkládala naděje. Čína přesto zůstává světlým bodem s utlumenou inflací a silným růstovým výhledem. Očekáváme pokračující akomodaci ze strany Čínské lidové banky a určité fiskální stimuly.

Celkově se tedy domníváme, že se nacházíme na politickém vrcholu, že probíhá dezinflace a že dochází k relativně krátkému zpomalení globální ekonomiky, ale očekáváme, že trhy se brzy ohlédnou za touto epizodou a začnou diskontovat budoucí ekonomické oživení.

Důsledky pro trhy. Tento scénář nazýváme hrbolatým přistáním, protože by nadále docházelo k určitým hospodářským škodám – pro některé země výraznějším než pro jiné. V tomto prostředí očekáváme v krátkodobém horizontu lepší výkonnost těch trochu defenzivních tříd aktiv, jako jsou kvalitní podnikové dluhopisy a strukturované úvěry, a také růstových a kvalitních akcií, zejména technologií, spotřebních výrobků a služeb. Vzhledem k našemu výhledu, kdy očekáváme růst Číny a dalších asijských zemí upřednostňujeme také asijské akcie.

Kristina Hooper, invesco
Kristina Hooper, vedoucí stratéžky pro globální trhy, Invesco Ltd.

Nepříznivý scénář: Tvrdé přistání

Domníváme se, že existuje možnost nepříznivého scénáře – „tvrdého přistání“ – při kterém bude globální růst zasažen silněji, počínaje recesí v USA, která se kaskádovitě rozšíří do ostatních ekonomik.

Důsledky pro trhy. Předpokládáme, že v tomto prostředí by se dařilo velmi defenzivním třídám aktiv. Patří sem hotovost, státní dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti a defenzivní akcie, jako jsou akcie spotřebního zboží a zdravotnictví. Předpokládáme, že v tomto prostředí se bude dařit také zlatu.

Příznivý scénář: Hladké přistání

Domníváme se, že existuje také možnost příznivého scénáře – „hladkého přistání“ – kdy se inflace zmírní rychleji, měnová politika ovlivní růst méně, než se očekávalo, a globální ekonomika přežije relativně bez úhony.

Důsledky pro trhy. Předpokládáme, že v tomto scénáři by se dařilo rizikovějším třídám aktiv, včetně úvěrů s vysokým výnosem, evropských a rozvíjejících se trhů, cyklických akcií a akcií s menší kapitalizací a průmyslových komodit.

Závěr

V budoucnu nadále vidíme jako nejpravděpodobnější scénář nerovné přistání. Agresivní utahování měnové politiky centrálními bankami však s sebou nese značná rizika. Uvědomujeme si, že existuje možnost většího počtu finančních nehod a že může dojít ke škodám u zástav, protože je například zvýšené napětí v sektoru komerčních nemovitostí. Kromě toho nadále existují významná geopolitická rizika. Zůstaneme ostražití, budeme pozorně sledovat ekonomická data a náš výhled znovu podle potřeby aktualizujeme.

Poznámka k Rusku

Jak jsme uvedli výše, pozorně sledujeme geopolitická rizika a tato rizika byla o uplynulém víkendu v centru pozornosti v souvislosti se zprávami o vojenské vzpouře v Rusku (která byla brzy zastavena). Neočekáváme, že by tato situace měla nějaký zásadní přímý nebo bezprostřední vliv na světovou ekonomiku nebo trhy, ale budeme ji nadále pozorně sledovat vzhledem k tomu, že má potenciální dopad na ceny některých aktiv, zejména některých komodit. Myslíme si, že tato rizika stojí za to mít na paměti, ale zatím bychom kvůli nim neupřednostňovali úpravu alokace portfolia.

V tuto chvíli nemáme dostatek informací, abychom věděli, jaká bude budoucnost. Mezi možnosti, které je třeba sledovat:

  • Existuje určitá pravděpodobnost, že Rusko neobnoví dohody o vývozu obilí, což by mohlo způsobit určitou volatilitu cen některých komodit.
  • Rusko by se mohlo pokusit prodat více ropy v Asii, aby zaplatilo domácí nebo vojenské priority, a asijští kupci se mohou pokusit o tvrdší dohodu vzhledem k nestabilitě.
  • Je možné, že nestabilita v Rusku by se mohla promítnout do dřívějšího ukončení války, což by mohlo být pozitivní pro evropská riziková aktiva.
  • Nebo by nestabilita v Rusku mohla zesílit, což by zvýšilo obavy z geopolitického rizika a zvýšilo by cenu „bezpečných přístavů“ aktiv, jako jsou zlato a americké státní dluhopisy.

Situaci budeme nadále pozorně sledovat a pravidelně budeme aktualizovat informace.

Zdroj: Invesco

Varování před riziky

Hodnota investic a výnosy z nich podléhají výkyvům.

To může být částečně způsobeno změnami směnných kurzů. Investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy.

Důležité informace
Tato tisková zpráva je určena pouze pro odborný tisk. Tento dokument má pouze informativní charakter. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit.