EU v rámci svého 6. sankčního balíčku zakázala evropským společnostem poskytovat pojištění pro tankery s ropou směřující z Ruska do třetích zemí, čímž se připojila k obdobnému zákazu ze strany Spojeného království. Zákaz pojištění může mít dle některých analytiků větší ekonomický dopad pro Rusko než samotný zákaz dovozu ropy do EU, jak informuje portál Oilprice. 

EU představila počátkem června již 6. sankční balíček vůči Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Součástí tohoto balíčku je zákaz dovozu ropy do EU. Přestože existují výjimky, kdy lze v případě několika členských států EU ropu importovat, má poklesnout dovoz ruské ropy do konce letošního roku až o 92 %.

Při samotném představení sankčního balíčku sice zákaz evropským společnostem poskytovat pojištění pro tankery s ruskou ropou zmíněn nebyl, dle analytiků je nicméně velmi důležitý. Zákaz poskytovat pojištění platí pro nové (neuzavřené) smlouvy okamžitě. Stávající smlouvy mají být vypověděny do 6 měsíců, jak informuje agentura Reuters.

Tankery nemají bez pojištění povolen vstup do většiny velkých přístavů, a to kvůli riziku úniku ropy a případných soudních sporů vzhledem k odpovědnosti za škodu. Zákaz pojištění má postihnout především tankery plující severní mořskou cestou, vzhledem k větším rizikům pro tankery.

tanker, ropa

Rusko opáčilo, že pro tankery, kterým bude odmítnuto pojištění, bude poskytovat samo státní garance. Pro některé odběratele, jak uvádí server Oilprice, to však stačit nemusí. Některé přístavy nevpouští tankery do přístavu v případě, kdy nemají plné pojistné krytí, včetně pojištění od společnosti International Group of P&I Clubs sídlící ve Spojeném království. Ta spravuje přes 95 % trhu v dané oblasti a sdružuje pojistitele z USA, Evropy a Spojeného království.

„Najít plavidla a sjednat pro ně pojištění mimo trhy EU a Spojeného království by mohlo být velmi náročné,“ hodnotí situaci zástupci společnosti Poten & Partners.

Zákaz dovozu ruské ropy do EU a zákaz pojištění tankerů směřujících z Ruska do třetích zemí pravděpodobně povede k dalšímu odebrání barelů z ropného trhu, což bude držet v krátkodobém až střednědobém horizontu cenu ropy na vyšších cenových hladinách.

Zdroj: oenergetice.cz