Panel Organizace spojených národů pro klimatickou změnu vydal na přelomu února a března Velkou zprávu o klimatu čítající 3675 stran. Abychom vám ušetřili čas strávený čtením takto rozsáhlé publikace, přinášíme přehled třiceti alarmujících čísel, která zpráva obsahuje a která vypovídají o současném stavu zemského klimatu a o tom, jak by se mohl dále vyvíjet.

Právě čtete článek na internetové stránce, která se jmenuje ESG Investice. ESG je zkratka pro zodpovědnost v sektoru sociálním, způsobu vedení společnosti a zejména pak v tom, jaký dopad mají naše aktivity na životní prostředí. Pokud pro vás tedy není ESG pouze marketingovou nálepkou, měla by Vás zajímat i následující čísla.  Ta ovšem představují pouze zlomek z obsahu Velké zprávy o klimatu OSN.

Zpráva detailně popisuje rizika vznikající kvůli klimatické změně a strategie, jak je co nejvíce limitovat. Celé vyznění zprávy pak vystihují věty z úvodního shrnutí obsahu publikace: „Změna klimatu ohrožuje zdraví jak celé planety, tak lidského obyvatelstva. A okno představující možnost, abychom s tím mohli něco dělat, se velice rychle zavírá.“

Údaje z této zprávy vám budeme přinášet v minisérii článků, která bude mít tři části. V každé části bude deset číselných ůdajů, které jistě vzbudí vaši pozornost.

První část se týká extrémních projevů počasí a jejich působení na lidstvo.

3,3–3,6 miliardy: Celkový počet lidí na Zemi, žijících v prostředí, kde jsou „vysoce zranitelní“ projevy změny klimatu.

44 %: Podíl přírodních katastrof od roku 1970, které měly souvislost s povodněmi.

4–5krát by se zvýšilo množství přímých škod způsobených povodněmi, kdyby se globální oteplování zvýšilo z 1,5 stupňů Celsia na 4.

2,5krát se mezi roky 2000 a 2030 zvýší podíl městských zastavěných oblastí vystavených jak povodním, tak suchu.

15krát více lidí zabíjí projevy extrémního počasí v chudých přímořských oblastech oproti bohatým přímořským oblastem.

50 %: Podíl lidské populace, která bude v roce 2100 vystavena životu ohrožujícím projevům tepla a vlhkosti při scénáři dodržení nízké hladiny emisí.

250: Odhad dodatečného počtu dní, kdy v roce 2100 nebude v částech Ameriky, Asie a Afriky kvůli teplu a vlhkosti možná práce ve venkovních podmínkách.

34 %: Podíl na úmrtích při přírodních katastrofách spojených se suchem mezi roky 1970–2019.

350 milionů: Dodatečný počet lidí v městských územích, vystavených nedostatku vody kvůli suchu, při otepleni o 1,5 stupně Celsia.

32 milionů: Odhad dodatečného počtu lidí, kteří bez potřebné adaptace upadnou do extrémní chudoby kvůli dopadům změny klimatu do roku 2030.

climate