Ušetřených 6 tun pěnového materiálu, miliony darovaných korun na vzdělávání a zdravotnické pomůcky, podpora potřebných, zejména pak válečných uprchlíků z Ukrajiny a nastavení nové ESG strategie. To byl v O2 rok 2022 z pohledu udržitelného podnikání. Celý ESG report za minulý rok najdete na novém webu myslimena.cz.

V roce 2022 dal operátor svému dlouholetému úsilí v oblastech společenské odpovědnosti rámec s názvem ESG.

 „Loňský rok byl pro O2 zásadní v nastavování nové strategie udržitelného podnikání. Už podruhé zveřejňujeme zprávu dle standardů ESG, ve které představujeme, kam jsme se v oblasti udržitelného podnikání posunuli. Ukazuje také, že celá strategie není jen soubor hesel a cílů,“ říká Milan Ruttner, ESG Officer v O2.

Myslíme na přírodu

V loňském roce společnost O2 pokračovala ve snižování produkce odpadu, které jako firma produkuje. Od zmenšení balení SIM karet, které ušetřilo 6 tun plastu od roku 2021, se přesunula ke snižování objemu obalů hardwarových zařízení. Příkladem je krabice na modem Smart Box, do té operátor už nedává pěnovou výplň, ale snadněji recyklovatelný papír. Tím se ušetřilo 6 tun pěny a snížil se celkový objem krabice o 25 procent.

 „Vývoj nového obalu na modem Smart Box je příkladem kroku, který vede jak k úsporám plastu a odpadu, tak k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Ekologicky šetrné balení dostanou brzy i další naše produkty,“ popisuje Ruttner.

Mezi další kroky v roce 2022 patřil například přechod pražské centrály O2 na elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo vysázení 14 tisíc sazenic stromů zaměstnanci O2 a partnerských firem v rámci programu Sázejstromy.cz.

Myslíme na lidi

Pomoc lidem, kteří se ocitli v komplikované životní situaci, je jedním z dlouholetých pilířů společenské odpovědnosti O2. Ať už jde o podporu prostřednictvím Nadace O2 nebo spolupracujících humanitárních organizací, přichází vždy okamžitě a adresně. „Rok 2022, na jehož počátku se svět teprve vzpamatovával z dvou let covidových restrikcí, celou společnost postavil před realitu války v Evropě a O2 reagovalo okamžitě. Ať už šlo o distribuci více než stovky tisíc nabitých předplacených SIM karet pro uprchlíky, podporu neziskových organizací pomáhajících válečným běžencům nebo vytváření nových pracovních míst pro Ukrajince, vše se dělo bez odkladu tak, jak si to situace žádala. Řada aktivit navíc vzešla přímo od našich zaměstnanců, kteří se s žádostmi na pomoc ve svém okolí obraceli na Nadaci O2. Za to jsem nesmírně vděčný,“ popisuje zkušenost Hany Farghali, ředitel komunikace a CSR v O2.
V zaměstnanecké sbírce se bezprostředně po vypuknutí konfliktu vybral více než milion korun, a to během jediného týdne. Další půl milion přidala Nadace O2, která tyto finance potom rozdělila potřebným.

Televizní stanice O2 TV Sport iniciovala a uspořádala další veřejnou sbírku pro Ukrajinu. Během přímého přenosu fotbalového derby pražských S mohli diváci podpořit pomocí DMS a QR kódu sbírku SOS Ukrajina, kterou organizoval Člověk v tísni. Podařilo se vybrat přes čtyři miliony korun.

V rámci jiných interních sbírek zaměstnanci O2 vybrali dalších 317 tisíc korun na zdravotnické pomůcky a asistenční služby pro zdravotně znevýhodněné osoby. Nadace O2 společně s Ústřední vojenskou nemocnicí pravidelně pořádá darování krve pro zaměstnance O2, celkově se podařilo za rok 2022 vybrat 88 litrů krve.

Společnost O2 jako technologický lídr myslí také na to, aby bylo s moderními technologiemi zacházeno správně a především bezpečně. Právě proto má Nadace O2 program O2 Chytrá škola, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele digitální gramotnosti. V loňském roce jeho prostřednictvím mezi základní školy rozdala téměř 5 milionů korun na vzdělávání. „V Nadaci se snažíme veřejnost učit, jak udělat z telefonu dobrého, a hlavně bezpečného parťáka pro každodenní život. Během existence programu O2 Chytrá škola jsme na digitální vzdělávání rozdali už více než 20 milionů korun a proškolili přes 50 tisíc lidíDále jsme také vytvořili veřejný web bezpecnevsiti.cz, kam jsme vložili více než 200 edukativních článku,“ říká Dominika Herdová, manažerka Nadace O2.

ESG report dle mezinárodních standardů GRI

Nový report je v souladu s mezinárodními standardy GRI, které udávají jeho formální strukturu a obsah. V roce 2022 vznikl v O2 také nový výbor tzv. ESG committee. Ten se pravidelně schází a dohlíží na plnění strategie udržitelnosti a na dodržování etických norem. Schvaluje také všechny ESG projekty, monitoruje jejich průběh a kontroluje, zda se principy udržitelnosti propisují do činnosti firmy. V O2 byla také vytvořena nová pozice ESG Officer, který se stará, aby se dodržovaly společensky odpovědné hodnoty v celé firmě. Od minulého roku je možné si celou strategii a jednotlivé aktivity pročíst na webu myslimena.cz.

„Chceme tímto vším dát veřejnosti vědět, že to s udržitelným podnikáním myslíme vážně, a svět ve kterém žijeme nám v O2 není lhostejný. Důkazem toho je celý ESG report, který otevřeně představuje naše kroky,“ doplňuje Ruttner.

ESG reporting

Kroky v roce 2023

Každým rokem provádí společnost O2 další kroky, které lidem zlepšují každodenní život. A co má například O2 v plánu na rok 2023?

  • Má v plánu ušetřit 20 tun kancelářského papíru díky digitalizaci. Vyúčtování firemních zákazníků totiž bude probíhat primárně přes datovou schránku.
  • K ekologické recyklaci chce předat 20 000 kusů mobilního zařízení.
  • Dalším cílem je vysázet 15 000 nových stromků a na všech hlavních budovách v regionech O2 nainstalovat úsporné LED osvícení.
  • Implementuje nový nástroj TRIM k měření spokojenosti zákazníků i zaměstnanců. Je to cesta k tomu, aby se do O2 zákazníci rádi vraceli a doporučovali O2 dále i své rodině, přátelům a známým.

Více informací najdete v plném znění ESG reportu za rok 2022. V české verzi bude dostupný již brzy.