Panel Organizace spojených národů pro klimatickou změnu vydal na přelomu února a března Velkou zprávu o klimatu čítající 3675 stran. Abychom vám ušetřili čas strávený čtením takto rozsáhlé publikace, přinášíme přehled třiceti alarmujících čísel, která zpráva obsahuje a která vypovídají o současném stavu zemského klimatu a o tom, jak by se mohl dále vyvíjet.

Právě čtete článek na internetové stránce, která se jmenuje ESG Investice. ESG je zkratka pro zodpovědnost v sektoru sociálním, způsobu vedení společnosti a zejména pak v tom, jaký dopad mají naše aktivity na životní prostředí. Pokud pro vás tedy není ESG pouze marketingovou nálepkou, měla by Vás zajímat i následující čísla.  Ta ovšem představují pouze zlomek z obsahu Velké zprávy o klimatu OSN.

Zpráva detailně popisuje rizika vznikající kvůli klimatické změně a strategie, jak je co nejvíce limitovat. Celé vyznění zprávy pak vystihují věty z úvodního shrnutí obsahu publikace: „Změna klimatu ohrožuje zdraví jak celé planety, tak lidského obyvatelstva. A okno představující možnost, abychom s tím mohli něco dělat, se velice rychle zavírá.“

Údaje z této zprávy jsme vám přinesli v minisérii článků, která má tři části. V každé části je deset číselných údajů, které jistě vzbudí vaši pozornost. První část byla o extrémních projevech počasí a jejich působení na lidstvo. Druhá část se týkala zachování biodiverzity, lesních porostů a oceánů. Třetí a poslední část vám nabídne fakta o potravinách a nedostatcích ve financování.

paní na rýžových polích

Potraviny

10–25 %: Předpokládaný nárůst ve ztrátách ve výnosech z rýže, kukuřice a pšenice přepočtený na jeden stupeň oteplení.

63 miliard USD: Náklady zapříčiněné ztrátou obilnin a nutnou adaptací při oteplení o 1,5 stupně Celsia

128 miliard USD: Náklady spojené se ztrátou obilnin a adaptačním procesem při oteplení o 3 stupně Celsia

5 % je ztráta mořské zvířecí biomasy na každý jeden stupeň Celsia.

2krát častěji se vyskytovaly v roce 2016 podmořské vlny vedra oproti roku 1982.

550 milionů rybářů a zemědělských pracovníků bude čelit výrazným ztrátám při oteplení o 1,5 stupně Celsia.

Nedostatky ve financování

3,5 %: Podíl financí na klimatický výzkum, který šel do Afriky mezi roky 1990 a 2019.

17 %: Podíl aktivovaných soukromých finančních zdrojů spojených s klimatickou změnou, které směřovaly do Afriky v letech 2016–2018.

3–5 %: Podíl z celkového objemu financí směřujících na proces adaptace, které měly spojitost s městy.

Zdroj: Bloomberg