ESG Rating, který stejně jako loni i letos pořádá Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s mezinárodně oceňovaným vysokoškolským programem CEMS z Fakulty podnikohospodářské VŠE, hlásí 135 přihlášených firem. O odborné srovnání svých ESG strategií a prestiž z případného výborného umístění v chystaném podzimním žebříčku jich tak projevilo zájem o 55 % více než loni. Že je ESG i v Česku rok od roku větší téma, je patrné i z nových průzkumů, které mají pořadatelé ESG Ratingu k dispozici.

„Z rostoucího zájmu o ESG Rating je patrné, že stále větší počet firem si uvědomuje přidanou hodnotu, kterou jim účast přináší. Evropská směrnice CSRD se blíží, poptávka po ESG roste napříč společností i byznysem a ESG Rating je pro firmy cestou, jak si udělat vnitřní audit ESG strategie a porovnat ji s konkurencí. Některé, hlavně menší a střední podniky, které se letos zapojují poprvé, hodlají ESG Rating využít jako odrazový můstek pro seriózní práci na své ESG strategii a přípravu na nové legislativní požadavky, které budou prorůstat celým dodavatelským řetězcem,” říká Ladislav Tyll, odborník na podnikové strategie a akademický ředitel programu CEMS na Fakultě podnikohohospodářské VŠE, který stojí zejména za metodologií ESG Ratingu.

Tyll dodává, že z celkového počtu 135 přihlášených firem spadá mezi velké podniky 52 z nich a mezi malé a střední podniky 83. Nejvíce zastoupené jsou podle něj všechny důležité oblasti tuzemské ekonomiky, tedy zpracovatelský průmysl, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, peněžnictví a pojišťovnictví i informační a komunikační činnosti.

Nově jsou zastoupené také sociální podniky. ,,Rozhodli jsme se letošní ročník i lehce inovovat a dát příležitost také sociálním podnikům. Zájem byl nad očekávání, přihlásilo se jich hned 12. Právě pro ně to znamená velkou příležitost naučit se v nefinančním reportingu chodit nebo ho zdokonalit,” říká Lucie Mádlová, ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti, která společně s programem CEMS za ESG Ratingem stojí.

ESG Rating meeting

Co o rostoucí důležitosti ESG říkají průzkumy?

Zvyšující se zájem o ESG je dle organizátorů v byznysu i ve společnosti znát. „Mezi našimi dlouholetými kontakty poptávka po ESG roste, a to napříč byznysem, tedy mezi bankami, firmami i zahraničními partnery či investory,” říká Tyll.

Dokládá to i poslední průzkum mezi členy Asociace, který realizovala agentura Ipsos. Zhruba 78 % dotazovaných firem uvedlo, že je za poslední dva roky kladen větší důraz na aktivity spojené s udržitelností. Pouze 3 % jich uvedlo, že nemají žádnou ESG strategii a pouhá 4 % o termínu ESG doposud neslyšela. Dobře pojem zná 60 % dotazovaných společností, přičemž největší prioritu dávají pilíři social, následuje environmental a poté governance. Až 83 % firem již má nebo plánuje vypracovat strategii udržitelnosti na lokální úrovni. Okolo 19 % má jak lokální, tak globální strategii.

„U českých zákazníků vidíme, že právě jasnou komunikaci vlastní zodpovědnosti vyžadují a upřednostňují značky, které zaujímají postoj ke společenským tématům a jednají v souladu s jejich hodnotami,” říká Mádlová a ukazuje na výsledky dalšího průzkumu agentury Ipsos z letošního února.

Tři ze čtyř Čechů se domnívají, že společenská odpovědnost má stát mezi základními hodnotami každé firmy. Dvě třetiny Čechů si pak myslí, že společenská odpovědnost je něco, co firmy odlišuje od konkurence.

V listopadu se dozvíme, které firmy jdou v ESG příkladem

Přihlašování je uzavřené a teď už nastává fáze vyplňování dotazníků a jejich hodnocení. „Lépe řečeno hodnocení toho, jak podrobně se firmy jednotlivým tématům v rámci ESG věnují a jak transparentně jsou schopné komunikovat,” upřesňuje Mádlová. Jak totiž dodává vedoucí autorů metodologie Tyll, ESG Rating nehodnotí, která firma je nejzelenější či nejšetrnější k lidskému společenství – hodnotí, nakolik daná firma své ESG sleduje a měří, jestli tyto informace poctivě a transparentně komunikuje a nakonec jakými způsoby o zlepšení svého ESG usiluje. „Greenwashing body nedostane,” uzavírá Tyll.

Výsledky budou hotové na konci října. Od hodnotitelů účastníci dostanou podrobný přehled, jak si v jednotlivých oblastech ESG oproti ostatním firmám z daného oboru. Ty, které se v ESG Ratingu umístí vysoko, budou exkluzivně zveřejněné v ESG žebříčku v listopadovém čísle časopisu Forbes.

„Když jsme v loňském roce spustili první ročník, měli jsme hlavní cíl – vytvořit první nezávislý ESG žebříček a současně motivovat firmy, aby začaly vnímat udržitelnost jako komplexní téma a součást strategií. A to se podařilo, dokládá to skokový nárůst přihlášených do letošního běhu ESG Ratingu,” říká Mádlová.

„Stále větší podíl byznysu si zkrátka uvědomuje, že se jim účast v ESG Ratingu, která představuje určitou časovou investici, vyplatí. Nasvědčuje tomu i fakt, že značná část letošních účastníků se účastnila i loňského ročníku,” dodává Tyll.

Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti