Poslední tři roky přinesly v hypotečním trhu výrazné změny. Ekonomická situace se změnila a spolu s ní i úrokové sazby. Přestože trh v předchozím roce po zavedení povinných parametrů ČNB zaznamenal značný pokles v počtu nově uzavřených smluv, čísla už dle odborníků z Fingo.cz indikují rostoucí zájem ze strany klientů.

Jak to vypadá se současným hypotečním trhem?

V průběhu posledních tří let jsme na hypotečním trhu zaznamenali význačné změny, které odrážejí proměnlivou ekonomickou situaci a vliv regulačních opatření.

„V roce 2020 se zájem o refinancování zvýšil, lidé měsíčně podávali přibližně 2 000 žádostí. Průměrná výše hypotéky tehdy byla 2,4 milionu Kč, a to při průměrné úrokové sazbě 2 % p.a. Následující rok, v roce 2021, došlo v počtu žádostí k markantnímu růstu. Měsíčně se jich tehdy prodávalo až 5 000. Průměrná výše hypotéky stoupla na 2,6 milionu Kč, což podpořila nižší sazba kolem 1,89 % p.a.,“ uvedl Adam Kaška, regionální ředitel Fingo.cz.

S příchodem roku 2022 na trhu nastaly výrazné změny. Zvýšení základní úrokové sazby na 7 % p.a. mělo za následek pokles počtu žádostí o refinancování. Jejich počet klesl na 450 měsíčně. Nastavení přísných parametrů České národní banky (DTI, DSTI a LTV) dále ovlivnilo dynamiku trhu. Průměrná výše hypotéky se vrátila na 2,4 milionu Kč, přičemž úroková sazba stoupla na 5,3 % p.a.

„V roce 2023 stále sledujeme trendy minulého roku, protože se základní úrokové sazby drží na úrovni 7 % p.a. Poptávka po refinancování přesto roste. V lednu lidé podali 430 žádostí, v červnu dokonce 816 a zrušení regulace DSTI od července 2023 dále napomohlo zvýšení počtu žádostí,“ dodal Kaška.

Snimek obrazovky 2023 09 11 144850

Současně průměrná výše hypotéky na refinancování vzrostla na 2,36 milionu Kč, což už se přibližuje úrovni z června 2022 před zdražením. Aktuální úroková sazba se pohybuje kolem 5,86 % p.a. a svědčí o proměnlivé povaze hypotečního trhu.

Snimek obrazovky 2023 09 11 144909

Jaké jsou vyhlídky trhu do budoucna?

Vývoj hypotečního trhu nám přináší zajímavý vhled do změn, které se týkají počtu a objemu hypoték určených pro refinancování. Pokud se ohlédneme za rokem 2022, zjistíme, že tento rok trh s refinancovanými hypotékami značně rostl. Celkový počet uzavřených hypoték na refinancování vystoupal na 15 216, což se odrazilo i v jeho finančním objemu ve výši 39,4 miliardy Kč.

Snimek obrazovky 2023 09 11 144928

Nyní se podívejme na rok 2023. Během prvního pololetí tohoto roku bylo podáno 4 064 žádostí o refinancování a celkový objem těchto hypoték dosáhl 9,27 miliard Kč. Ve druhém pololetí můžeme očekávat na trhu ještě vyšší aktivitu. Předpokládá se, že se počet žádostí bude pohybovat kolem 5 000 a objem hypoték na refinancování se vyšplhá na 12 miliard Kč.

Dá se tedy očekávat, že celkový počet žádostí o refinancování dosáhne hranice 10 000, zatímco celkový finanční objem uzavřených hypoték se vyšplhá na hodnotu 21,3 miliard Kč. Tyto prognózy svědčí o neustále rostoucím zájmu o refinancování a o zlepšující se situaci na dynamickém trhu.

Snimek obrazovky 2023 09 11 144945

Zdroj: FinGo