ESG společnostem bude během „korontény“ nejspíš méně klesat produktivita a pro investory by měly nabídnout lepší průměrný výnos, argumentuje Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland.

Výhody ESG společností jsou přímo ztělesněny v písmenech E, S a G. V prvé řadě jsou tu environmentální aspekty. Ty byly už před koronou vlajkovou lodí nejen ESG fondů, ale také všech evropských ekonomik a rozpočtů – do zelených technologií má být v EU do roku 2030 nově nainvestován alespoň bilión eur. Pro představu: zhruba 17 státních rozpočtů České republiky.

Současná situace přitom tyto snahy o zelenost evropských investic nijak neoslabuje. Naopak. Krize totiž přinesla další bilion eur do evropského „Fondu obnovy“ a podle nejnovější studie S&P Global vše nasvědčuje tomu, že bude tlak i tyto prostředky investovat zeleně. Kdyby to měla být třeba jen čtvrtina, pořád to bude o dost víc, než měla EU na zelené investice vyhrazeno ještě před dvěma měsíci. A poptávka po zelených investicích po pandemii není jen doménou EU.

Zdůrazňuje ji napřílad i generální tajemník OSN: „S tím, jak utrácíme bilióny, abychom se dostali z krize Covid-19, musíme vytvořit nová pracovní místa a nové obchodní příležitosti s důrazem na čistou, zelenou a spravedlivou ekonomiku. Investice musí urychlit odfosilnění všech stránek našich ekonomik,“ řekl před několika dny. Mnoho skeptiků předpovídalo, že propady HDP, které Covid přinesl, budou znamenat vítězství pro ideologii „nerůstu“. Zatím to ale vypadá, že vítězí zelené investice.

ESG společnosti mohou proplout covidovou krizí v průměru stabilněji kvůli sociální odpovědnosti. Pokud budou budou méně propouštět své zaměstnance, během obnovy po pandemii tak nebudou muset plýtvat vzácnými prostředky na hledání nových a dlouhodobá návratnost investic se zlepší.

Navíc, pokud platí, že pandemií bude přibývat (a vlády na ně budou reagovat stále tvrdšími karanténami), stanou se z firem se „sociální“ HR politikou populárnější zaměstnavatelé. Svým lidem totiž poskytnou „pojištění“ pro další takové neočekávané události a ti za to budou ochotni pracovat za menší mzdu, než jaká by odpovídala jejich hodnotě na pracovním trhu.“

Během krize pak mohou ESG společnosti čerpat výhody i ze svého stylu Corporate Governance. Například vyšší počet žen v řídících strukturách u firem znamená, ža mají lépe zvládnuté vnitřní procesy pro flexibilní pracovní dobu, práci z domova a podobně, které jiné podniky zasáhly zcela nepřipravené. ESG společnostem tak bude během „korontény“ nejspíš méně klesat produktivita a pro investory by měly nabídnout lepší průměrný výnos.“

KDO JE PETR BARTOŇ

Petr Bartoň vystudoval ekonomii na univerzitách v Cambridge a Chicagu, je členem řady mezinárodních skupin zabývajících se řešením aktuálních ekonomických otázek. Přednáší také na několika prestižních vysokých školách. Ve své pozici hlavního ekonoma investiční skupiny Natland se zaměřuje na výzkum a podporu investičních projektů.