Česká republika má zástupce v poradní skupině důležitého orgánu Evropské komise EFRAG, která připravuje zásadní reformu ekonomiky Evropské unie. Skupina vyvíjí standardy pro reporting firem o dopadech jejich činnosti na udržitelnost, což má spolu s dalšími nástroji umožnit přechod EU na klimaticky neutrální ekonomiku. Zapojení odborníků z organizace Frank Bold ukazuje, že i z Česka je možné přímo ovlivňovat evropskou agendu.

Evropské standardy pro reportování o udržitelnosti jsou jedním z klíčových prvků transformace ekonomiky a podnikání v EU. Jejich vznik je zásadní pro nasměrování financí do udržitelných aktivit i odlehčení administrativní zátěže firem. Nová pravidla pro reporting se dotknou všech velkých evropských firem, včetně českých. Pokud se je podaří dobře nastavit, reportování standardizovaných dat například usnadní přístup firem k financím od investorů a bank, které se stále více orientují na udržitelnost.

“Podle návrhu evropské směrnice se budou pravidla reportingu o udržitelnosti týkat jen v Česku asi tisíce společností oproti jednotkám firem, jak tomu bylo doposud. Jde o začátek velkých změn v ekonomice, na něž je potřeba se připravit, protože podnikání, které nebude splňovat pravidla, přestane být z dlouhodobého hlediska rentabilní,“ uvedl ředitel Frank Bold Pavel Franc.

Zapojení organizace Frank Bold dokazuje, že i z České republiky je možné přímo ovlivňovat udržitelnou agendu EU. Na vzniku standardů se v sekretariátu pracovní skupiny podílí Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem ve Frank Bold. Reportování o udržitelnosti se věnuje dlouhodobě, jako člen Eminent Persons Group například dohlížel na tvorbu rámce pro reporting a audit informací o lidských právech na základě principů OSN. V sekretariátu pracovní skupiny EFRAG je také Joanne Houston z bruselské kanceláře Frank Bold. Do vývoje standardů jsou navíc zapojení členové mezinárodní organizace Alliance for Corporate Transparency, kterou Frank Bold vede.

Standardy vznikají v návaznosti na reformu evropské směrnice o nefinančním reportingu (CSRD), která by měla začít platit od roku 2023. “Pokud by se nepodařilo reformu dokončit v první polovině roku 2022, bude se směrnice finalizovat pod vedením České republiky, která od července příštího roku předsedá Radě EU,” doplnil Filip Gregor.

nfrd csrd taxonomie frank bold

Frank Bold na evropské úrovni i v ČR prosazuje změnu praxe a právního rámce, který určuje, jak byznys reaguje na zásadní výzvy jako jsou klimatická změna a respekt k lidským právům. Inicioval mezinárodní projekt the Purpose of the Corporation a vede iniciativu  Alliance for Corporate Transparency, která sdružuje 20 předních neziskových organizací věnujících se reportingu o udržitelnosti a jeho reformě na EU úrovni.