Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé konečné spotřebě energie v sektoru vytápění a chlazení přesáhl v roce 2020 hranici 23 % a od roku 2004 se tak téměř zdvojnásobil. Mírně nad průměrem EU je Česká republika, kde loni podíl OZE ve vytápění a chlazení činil 23,5 %. Vyplývá to z dat zveřejněných Eurostatem.

Eurostat v tiskové zprávě uvedl, že podíl OZE v sektoru vytápění a chlazení roste od roku 2004 podobným tempem jako podíl OZE na celkové hrubé konečné spotřebě Energie. Zatímco u sektoru vytápění a chlazení došlo v uvedeném období k nárůstu podílu OZE z 12 na 23 %, podíl OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energie vzrostl z 10 na 22 %.

„Obnovitelné zdroje energie využívané při vytápění a chlazení zahrnují solární energii, geotermální energii, energii okolního prostředí využitou v tepelných čerpadlech, pevná, kapalná a plynná biopaliva a obnovitelnou část odpadu.“

Eurostat
podíl OZE na vytápění a chlazení v EU
Podíl OZE na vytápění a chlazení ve státech EU
Zdroj: Eurostat

Při pohledu na podíly OZE ve vytápění a chlazení v jednotlivých členských státech je vidět propastný rozdíl mezi lídry v čele se Švédskem (66% podíl), Estonskem a Finskem (oba 58% podíl) a na druhé straně mezi státy s nejnižšími podíly, kterými jsou Belgie, Nizozemsko (oba 8 %) a Irsko (6 %).

Česká republika si v této oblasti dlouhodobě udržuje poměrně solidní postavení mezi členskými státy a od roku 2019 je dokonce nad průměrem EU. Loňský 23,5% podíl znamená nárůst o více než 8 procentních bodů ve srovnání s rokem 2011.

Při pohledu na statistiky zemí, které jsou členy Evropského sdružení volného obchodu, stojí za zmínku Island, kde dosahuje díky využití geotermální energie podíl OZE ve vytápění a chlazení 80 %.

Zdroj: oenergetice.cz