Vyberte možnost Stránka

Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Odpadové fórum 2022

20. 9. 2022 08:00 - 22. 9. 2022 17:00 CEST

odpad-recyklace

16. ročník symposia i nadále rozšiřuje svůj oborový zájem z odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží na celou oblast průmyslové a komunální ekologie zařazením témat souvisejících s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší. V souvislosti s přípravami na přechod k oběhovému hospodářství přibyla v roce 2019 i oblast Věda a výzkum pro oběhové hospodářství, pod kterou jsou zahrnuta témata původní oblasti Nové materiály a inovační technologie pro životní prostředí.

 

Cílem symposia je prezentace výsledků (především) aplikovaného výzkumu směrem k podnikatelské sféře a pomoc při navazování kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí.

 

Symposium je určeno:

 • k prezentaci výsledků výzkumů nejen z oblasti nakládání s odpady (tuhými, kapalnými i plynnými), prevence jejich vzniku, sanací ekologických zátěží a obecně omezování dopadů lidské činnosti na životní prostředí,
 • pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty, na kterých se v ČR a SR pracuje, s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi,
 • k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.

 

Symposium je pořádáno v úzké spolupráci s elektronickým recenzovaným časopisem WASTE FORUM jako jeho mediálním partnerem. Prezentované příspěvky, které doporučí redakční rada, budou při souhlasu autorů za zvýhodněných podmínek uveřejněny v tomto časopisu, který byl úspěšný v žádosti o zařazení do databáze SCOPUS.

 

Klíčová témata:

Odpady: Voda: Ovzduší:
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 • Snižování a měření emisí
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 • Recyklace vody
 • Doprava a lokální zdroje
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
 • Nakládání s kaly, kapalné odpady
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika
Věda a výzkum pro oběhové hospodářství:
 • Šance a bariéry cirkulární ekonomiky
 • Nové zdroje surovin a energie
 • Inovativní technologické postupy a inovativní technologie
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály)

 

Vědecká rada konference (v jednání):

Prof. doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. František Šoukal Ph.D. Vysoké učení technické v Brně
doc. Ing. Jiří Kučerík Ph.D. Vysoké učení technické v Brně
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc. European Science and Research Institute
doc. Ing. Emília Hroncová, PhD. European Science and Research Institute
Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
Ing. Jindřich Šulc, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Marek Staf, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Více zde: https://www.tretiruka.cz/konference/o-tvip/

Konference tematicky pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména na řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu (mezinárodní bezpečnostní situace, bezpečnost kritické infrastruktury v souvislosti s uplatňováním nových technologií, rozšiřováním energetického mixu o alternativní zdroje energie, změnami klimatu atd.).

Autoři mohou své texty publikovat po dohodě s redakcí v časopisu CHEMAGAZIN a v JOSRA. Časopis JOSRA je již indexována v databázi SCOPUS!

 

Rizikový management a prevence a odstraňování havárií:

 • Posuzování a řízení rizik
 • Prevence závažných průmyslových havárií
 • Zkušenosti z odstraňování následků havárií
 • Rizika související s nanomateriály (např.ve vztahu k potravinám)
 • Rizika vyplývající z nových výzev (změna klimatu, nástup chytrých technologií, využití alternativních zdrojů energie a dopady geopolitických změn)
 • Bezpečnost a hygiena práce

 

Podrobnosti

Zahájení:
20. 9. 2022 08:00 CEST
Ukončení:
22. 9. 2022 17:00 CEST
Webová stránka:
https://www.tretiruka.cz/konference/program/

Místo konání

Hotel Amande, Hustopeče
Česká republika