Evropská komise nahlásila, že z rozpočtu Evropské unie na roky 2014 až 2020 putovalo na podporu ekologických cílů 276 miliard eur (6,7 bilionu Kč), ve skutečnosti ale byly klimatické výdaje spíše okolo 200 miliard. S takovýmto závěrem přišel Evropský účetní dvůr (ECA), který zkritizoval způsob, jakým unijní exekutiva evidovala výdaje na boj proti změně klimatu. Většina problémů údajně přetrvává i v současném rozpočtovém období. Zástupce komise nicméně hovořil o výrazném zlepšení postupů.

,,Náš hlavní vzkaz je, že klimatické výdaje z rozpočtu EU na období 2014 až 2020 nebyly tak vysoké, jak bylo nahlášeno,“ uvedla zástupkyně ECA Joëlle Elvingerová, která výsledky auditu prezentovala v Evropském parlamentu.

,,Komise nahlásila (výdaje ve výši) 276 miliard na klimatickou politiku. My jsme ale odhadli, že tato částka je nadsazená nejméně o 72 miliard eur,“ vysvětlila europoslancům.

EU si pro uvedené období stanovila cíl utratit alespoň 20 procent víceletého rozpočtu na klimatickou politiku a komise tvrdí, že této hranice bylo dosaženo. Elvingerová ve svém projevu jasně neřekla, zda se tak skutečně stalo, hovořila však o případech, kdy byly výdaje označeny za prospěšné pro klima, aniž to bylo podložené důkazy. Jindy údajně unijní exekutiva hlásila přehnaný ekologický přínos daných výdajů.

,,Hlášení ohledně klimatických výdajů jsou obecně nespolehlivá,“ řekla Elvingerová.

Audit podle ní zjistil, že přínos investic pro boj proti klimatickým změnám se v EU nehodnotí konzistentně a že hodnocení se provádí na základě plánovaných výdajů, nikoli těch skutečných. Dále ECA poukazuje na skutečnost, že metodologie EK nebere v potaz potenciální negativní dopady opatření, která sledují jiné než klimatické cíle.

V souvislosti s rozpočtovým obdobím 2021 až 2027 se očekává „omezený“ pokrok, řekla Elvingerová, podle níž se metodologie příliš nezlepšila. „Většina identifikovaných problémů přetrvává,“ uvedla.

EU, budova Evropské komise, REPowerEU

Její prezentace byla pro EU dalším nepříjemným signálem v souvislosti s naplňováním klimatických ambicí. Zazněla během ní i informace, že emise skleníkových plynů v unijním zemědělství, kam v minulých letech mířila asi polovina výdajů označených za klimaticky prospěšné, se od roku 2010 nesnížily. Kritika přichází necelé dva týdny poté, co Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) upozornila, že EU by ani s aktuálně projednávanými opatřeními nesplnila plán snížit do konce dekády emise o 55 procent oproti konci minulého století.

Komise s kritikou nesouhlasí

Zástupce Evropské komise v parlamentu řekl, že zpráva ECA je vítaná, ovšem unijní exekutiva nesdílí stanovisko ohledně nespolehlivosti své evidence.

,,Komise výrazně zlepšila metodologii sledování klimatických výdajů,“ uvedl Davide Lombardo z rozpočtového generálního ředitelství EK.

Zdůraznil, že většina zjištění auditorů se týká minulého víceletého finančního rámce EU a že komise od té doby změnila přístup ve snaze více zohledňovat dopady financování, na úkor záměru. Podle Lombarda je nyní EK konzervativnější v přisuzování klimatických „koeficientů“ pro různé výdajové programy, zároveň přijala doporučení ECA, aby mapovala nevyužité části plánovaných výdajů.

Pro aktuální víceleté rozpočtové období si EU stanovila za cíl vynakládat na opatření podporující boj proti klimatickým změnám 30 procent veškerých výdajů.

Zdroj: ČTK