Ministryně a ministři životního prostředí členských států EU se shodli, že balíček Fit for 55 může být klíčem pro posílení energetické nezávislosti celé Unie. Na zasedání Rady pro životní prostředí diskutovali také o novém systému obchodování s emisními povolenkami v silniční dopravě a sektoru budov a o tom, jak zajistit, aby opatření neměla sociální dopady na nejchudší skupiny obyvatel. Delegaci ČR vedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Ministři se vrátili k diskuzi o balíčku legislativních návrhů Fit for 55, jehož cílem je snížit do v EU do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 %. Jedním z navržených opatření je vytvořit nový systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) pro sektor budov a silniční dopravy, což by ale mohlo mít významné sociální dopady. Francouzské předsednictví se proto rozhodlo zaměřit diskuzi právě na tento aspekt, konkrétně na Sociální klimatický fond, který by měl výše uvedené dopady zmírnit.

,,Chápu, že pro splnění klimatických cílů k roku 2030 bude potřeba snižovat emise nejen v průmyslu, ale i v silniční dopravě a sektoru budov. Návrh Komise navíc diskutujeme v době nebývalého růstu cen za energie. Musíme proto využít všechna opatření, aby tyto změny nedopadly na zranitelné skupiny obyvatel. Jednou z možností by měl být i navrhovaný Sociální klimatický fond,“ vysvětluje ministryně Hubáčková.

Ministři životního prostředí se také shodli na společné pozici členských států EU k nařízení o bateriích a odpadních bateriích. Návrh byl předložen v prosinci 2020. Jeho cílem je zvýšit environmentální udržitelnost baterií v celém životním cyklu, zejména v souvislosti s očekávaným rozvojem elektromobility.

,,Dnes se podařilo schválit pozici Rady pro jednání s Evropským parlamentem. Díky návrhu nového nařízení bychom měli zvýšit celkové využívání vzácných materiálů z odpadních baterií a začít důsledně recyklovat všechny baterie, od těch nejmenších až po baterie v elektromobilech,“ dodává ministryně Anna Hubáčková.

Výsledný kompromis podpořila i Česká republika. Francouzské předsednictví tak může v nadcházejících týdnech zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem.

Na programu jednání byla i diskuze ohledně legislativního návrhu, který by měl upravovat dovoz a vývoz produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů. Ministři diskutovali o rozsahu návrhu a shodli se na potřebě jasně nastavit definice základních pojmů.

Ministryně Hubáčková využila cestu do Bruselu i k dalším jednáním, a to i s ohledem na blížící se české předsednictví v Radě EU. Zúčastnila se jednání se zástupci nevládních organizací (tzv. Green Ten Meeting). Setkala se i s českými poslanci Evropského parlamentu. Absolvovala také setkání s komisařem pro životní prostředí Virginijusem Sinkevičiusem a také se svými protějšky z Francie, Švédska, Německa, Nizozemska, Slovenska a Bulharska.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí