Nově zveřejněná studie od nezávislé expertní organizace EGÚ Brno ukazuje, že součástí řešení odklonu Česka i Evropy od dovozu ruských fosilních paliv by měl být i masivní rozvoj dosud opomíjené komunitní energetiky.

Potenciál instalované kapacity komunitně spravovaných fotovoltaických elektráren činí podle zveřejněné studie přes 4 GW, což je pro srovnání téměř dvakrát více, než všechny dosavadní fotovoltaické zdroje v ČR. V případě větru by při plném zapojení obcí mohl stávající výkon vzrůst až desetkrát. Jen z těchto dvou technologií by tak komunitní energetika mohla pokrýt osminu celkové současné spotřeby elektřiny v Česku.

Technický potenciál instalovaného výkonu solárních elektráren v obcích a na bytových domech přesahuje 4 GW, což je téměř dvojnásobek všech současných fotovoltaických zdrojů. Potenciál výroby větrných a solárních elektráren v obcích by dokázalo pokrýt až 79 % spotřeby domácností,“ vysvětlila Laura Otýpková z expertní skupiny Frank Bold.

Schéma: Komunitní energetika

Vedle rozsáhlých investic do úspor, využívání odpadního tepla nebo rozvoje velkých projektů obnovitelných zdrojů energie je třeba uvažovat i o menších instalacích. Komunitní energetika bude mít v transformaci energetiky své nezastupitelné místo, její rozjezd byl však v Česku i kvůli chybějící legislativě dosud zabržděný.

Podstatou energetické komunity je, že dosavadní odběratelé energií, jako jsou například domácnosti nebo obce, se sami stávají výrobci a prodejci a energie poté sdílí mezi sebou. Přebytky mohou odprodat do sítě,“ doplnila Otýpková.

Vedle toho lze ovšem uvažovat i o dalších typech komunit včetně sdružení rodinných domů či energeticky nezávislých průmyslových center. Komunitní projekty se vedle výroby elektřiny budou podílet i na výrobě a dodávkách tepla, stejně jako na poskytování potřebné flexibility do elektrizační soustavy prostřednictvím bateriové akumulace či inteligentního řízení spotřeby. Studie se zaměřuje právě na potenciál komunitních projektů realizovaných v obcích a bytových domech.

Jak odblokovat potenciál komunitní energetiky?

  1. Komunitní energetika se musí stát součástí řešení transformace energetiky. Potřebujeme ji zohlednit ve strategických dokumentech a poskytnout jí náležitou podporu.
  2. Komunitní energetika potřebuje jasná pravidla. Dnes projekty vznikají v legislativním vakuu a chybí jim právní jistota. To má vyřešit chystaný nový energetický zákon.
  3. Dobře zacílené dotační programy mohou významně zvýšit ekonomický potenciál komunitní energetiky.
  4. Tarifní struktura by měla spravedlivě nastavit ceny pro lokální výrobu a spotřebu elektřiny.
  5. Velký potenciál má komunitní energetika nejen ve výrobě energie, ale také v jejím propojení se spotřebou. K tomu mohou sloužit technologie pro akumulaci a nabíjení elektromobilů.

Jak může decentralizovaná energetika fungovat ve správě měst nebo v developmentu? Praktické zkušenosti z této oblasti budou sdílet starostové obcí a zástupci investorů na konferenci Bold Future: Udržitelností k efektivnímu byznysu, která se koná 25. října v Praze. Více na https://www.boldfuture.cz/.