Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni řešila případy firem, jejichž trestná činnost systematicky poškozuje životní prostředí. Kriminalita se týká likvidace odpadů. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes centrála zveřejnila. Letos bude podle ní tento trend dále posilovat.

„Existuje jednoznačná souvislost mezi zvyšujícím se tlakem na ekologické chování členských zemí EU a jejích občanů a motivací porušovat zákonné normy regulující nakládání s odpady,“ uvedla centrála.

„Důvodem je, že důkladnější a kvalitnější likvidace jakýchkoli odpadů vyžaduje více energie, jejíž ceny navíc napříč EU setrvale rostou. Rostoucí ceny za likvidaci tak nabízejí dlouhodobě rostoucí míru kriminálních zisků spojených s nedokonalou, případně pouze předstíranou likvidací těchto odpadů,“ stojí ve zprávě NCOZ.

skládka-odpad

Podle centrály naznačují i závěry Europolu, že nárůst míry organizované ekologické kriminality je jednou z hlavních budoucích kriminálních hrozeb v Evropě.

NCOZ upozornila na specifika České republiky, kde stále existují staré ekologické zátěže, k jejichž likvidaci se zavázal stát, aby v 90. letech urychlil ekonomickou transformaci země. „Je pravděpodobné, že organizovaná ekologická kriminalita je dlouhodobě propojena i s trestnou činností při získávání veřejných zakázek,“ uzavřela.

Zdroj: ČTK