Odebírat elektřinu z obnovitelných zdrojů je pro činnosti operátora trhu a provoz jeho obchodních systémů zcela zásadní. Společnost OTE jako společensky odpovědná firma svým přístupem k životnímu prostředí a aktivitami spojenými se snižováním produkce oxidu uhličitého a udržitelným rozvojem dlouhodobě podporuje ochranu klimatu a naplňování enviromentálních cílů. Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie jejím certifikovaným odběrem je jedním z prostředků, jak těchto cílů dosáhnout.

I v roce 2023 OTE pokračuje v naplňování své strategie odpovědného chování ke společnosti a životnímu prostředí a opět pokrývá vlastní spotřebu elektřinou z obnovitelných zdrojů. Od svého dodavatele obdržel Prohlášení o uplatněných zárukách původu, kterým potvrzuje, že jím dodávaná elektřina do sídla společnosti a místa datových center je výhradně vyrobená z obnovitelných zdrojů.

OZE-obnovitelné-zdroje-energie

„Jsem rád, že i v letošním roce operátor trhu pokračuje v aktivitách vedoucích k ochraně klimatu. Podporujeme environmentálně šetrnější varianty výroby elektřiny, které přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů. Nákup zelené elektřiny je jedním z klíčových cílů naší společnosti.“, říká předseda představenstva OTE Ing. Michal Puchel.

Zdroj: OTE