Martin Bursík byl před týdnem zvolen novým prezidentem Evropské federace obnovitelných zdrojů (European Renewable Energies Federation, EREF). EREF sdružuje přes 30 asociací obnovitelné energie v EU, jeho výkonný sekretariát sídlí v Bruselu.

Urychlení rozvoje OZE

EREF vítá nedávné prohlášení Evropské komise, která hodlá podpořit větší rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině. V této souvislosti EREF doporučuje přijmout taková legislativní opatření, která umožní to, aby plánování a povolování nových OZE zpravidla nepřesáhlo jeden rok.

eref

V této souvislosti prezident EREF Martin Bursík však vyzývá členské země EU, aby došlo zejména k zjednodušenému povolování komunitních energetických projektů.

„Zjednodušené povolování znamená v kostce dokončení všech procesů tak, aby se projekty mohly začít realizovat ve lhůtě maximálně 3 měsíců.“

říká Bursík

„Martinovi srdečně blahopřeji. V předvečer českého předsednictví Radě EU a v době zrychlujícího přechodu na obnovitelné zdroje je to pro Komoru OZE velká čest a zodpovědnost, podílet se takto významně na vedení úspěšné bruselské asociace,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE. 

Martin Bursík, prezident EREF
Martin Bursík
Zdroj: top09.cz

Krátce o Bursíkovi

Martin Bursík se v roce 2012 podílel na založení Komory OZE, dnes působí na pozici Senior Advisor. Zaměřuje se na evropskou i domácí legislativu.

Bursík je bývalý ministr životního prostředí a vícepremiér ČR(2007-2009). Je laureátem Ceny Josefa Vavrouška Charty 77 a Nadace Partnerství za podporu moderní environmentální politiky, OZE a energetických úspor (2012). Absolvoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy (1985).

V současné době vede expertní tým a komisi Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima. Je podruhé ženatý, má tři děti.

Zdroj: solarninovinky.cz