Potřeba snížit závislost EU na ruském plynu dostala legislativní návrh týkající se plynárenství do centra pozornosti francouzského předsednictví.  Evropská komise navrhuje mimo jiné zvýšit produkci biometanu do roku 2030 na 35 miliard kubíků. Analýzu přinesl server Euractiv.

Vzhledem k tomu, že plyn je od začátku války na Ukrajině zásadním energetickým tématem, členské státy EU a poslanci Evropského parlamentu se k médiím, kterými lze nahradit zemní plyn, pravděpodobně vrátí během dalších jednáních o legislativním textu označovaném jako plynárenský balíček. Phuc-Vinh Nguyen, výzkumnice z Energetického centra Institutu Jacquese Delorse, podotkla, že nynější geopolitická situace „může vést k mnohem ambicióznějším cílům.“

Obnovitelné plyny sníží dovozní závislost

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) EU dováží 90 % zemního plynu, z čehož téměř polovina (45 %) pochází z Ruska. Mimo rozvoj infrastruktury a navýšení importů LNG jsou jedním ze způsobů, jak diverzifikovat zdroje, také obnovitelné plyny. Jejich výhodou je možná výroba v Evropě.

Evropská komise je proto zařadila mezi priority svého plánu REPowerEU, jehož cílem bude diverzifikovat dodávky plynu, urychlit zavádění obnovitelných plynů a nahradit zemní plyn při výrobě tepla a elektřiny.

V současné době se za obnovitelný považuje jakýkoli plyn vyrobený z obnovitelných zdrojů energie, včetně bioplynu vyrobeného fermentací organických látek a biometanu, jeho vylepšené verze, kterou lze přímo vstřikovat do plynárenské sítě.

Bioplynová stanice-bioplyn
Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS

Existují však i další druhy nízkouhlíkových plynů, jako je vodík, který lze získat mnoha různými způsoby, včetně obnovitelných zdrojů nebo fosilních paliv. Zajištění toho, aby právní definice umožňovaly jejich rozlišování, bude proto z hlediska životního prostředí klíčové. Nejasnost v definicích a rozlišování různých druhů ekologických a nízkouhlíkových plynů oddaluje investiční rozhodnutí.

„Vytváříme podmínky pro ekologický přechod v našem plynárenském odvětví tím, že zvýšíme využívání čistých plynů,“ uvedla v prosinci komisařka EU pro energetiku Kadri Simsonová.

Legislativní balíček v kontextu toho navrhuje usnadnit zavádění obnovitelných plynů zrušením tarifů pro přeshraniční propojení a snížením tarifů v místech vtláčení. Cílem je zaručit těmto plynům přístup na velkoobchodní trh a zavést systém certifikace nízkouhlíkových plynů.

Ekologická náhrada

Biometan a zelený vodík jsou tedy na seznamu bruselských priorit na předních místech. Komise plánuje do roku 2030 zvýšit produkci biometanu na 35 miliard m3 oproti 3 miliardám v roce 2020. Již do konce roku by se měla výroba zvýšit o 0,5 mld. m3. Do konce desetiletí by tak tímto způsobem mělo být nahrazeno 20 % plynu dováženého z Ruska.

Podle Evropské bioplynové asociace (EBA) by s těmito novými cíli mělo být v roce 2030 pokryto přibližně 10 % energetických potřeb bloku. A pokud bude tento trend pokračovat, do roku 2050 by mohlo být pokryto 30-40 % potřeby plynu v EU.

„Podpora rychlého rozvoje biometanu přispěje ke zmírnění změny klimatu, sníží závislost na vnějších dodávkách plynu a vyrovná se s bezprecedentním nárůstem cen zemního plynu,“ uvedl v prohlášení ředitel EAB Harmen Dekker.

S ohledem na to sdružení požaduje, aby byla strategie pro biometan zahrnuta do přepracované směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie, kterou v současné době projednává Evropský parlament a členské státy EU.

Zdroj: oenergetice.cz, Euroaktiv