Představte si svět, ve kterém nejsou uhelné ani jaderné elektrárny a energie do sítě dodávají lokální výrobní zdroje. Svět, kdy elektřina vzniká výhradně z obnovitelných zdrojů a emise jsou zanedbatelné.

Zní to jako utopie, ale ve skutečnosti je tento přechod od omezeného počtu dominantních zdrojů k většímu množství těch lokálních budoucností. Malé elektrárny by přitom vzhledem k jejich ohromnému počtu měly vyrábět srovnatelné množství energie a postupně tak nahradit stávající monopoly.

Uhlí i jádro by mělo v budoucnu ustupovat a fungovat především jako záložní zdroj energií.

Důvody jsou nasnadě: obnovitelné zdroje energie využívající energie vody, větru, slunečního záření, biomasy nebo bioplynu mají ulevit především jaderným a uhelným elektrárnám. V případě Česka jsou zatím uhelné elektrárny spolu s jadernými reaktory v Temelíně a Dukovanech základem tuzemské energetiky a teplárenství, ale do budoucna by měly tyto velké zdroje postupně ustupovat a fungovat spíše jako „zálohy“.

To, že se výroba elektrické energie a tepla bude postupně decentralizovat, je zcela jisté. Lidé si budou osazovat střechy domů fotovoltaickými panely nebo více využívat tepelná čerpadla, města začnou spalovat komunální odpad a bioplyn. A nová pravidla hry zároveň přijaly dosavadní energetické giganty, které už nejsou jen výrobci komodity, ale zaměřují se i na poskytování energetických služeb.

Informační dálnice

Jakmile začne do energetické sítě vstupovat větší počet lokálních dodavatelů, bude se stávat nepřehlednou a bude mnohem těžší ji vyvažovat tak, aby někde nevznikal přebytek energie a jinde nedostatek. Aby byla taková síť bezpečná, spolehlivá a energeticky úsporná, budou se muset nakoupit nebo dokonce vyvinout nové technologie. Jednou z podmínek efektivního fungování chytrých sítí je například instalace chytrých měřičů nebo investice do akumulátorů, které budou schraňovat plusovou energii ze sítě a rozvádět ji zpátky tam, kde bude potřeba.

DJI 0072 retusovana
Bioplynová stanice Rapotín. Foto: EFG

Výsledkem by měla být takzvaná inteligentní síť, která umožní měřit nejen spotřebu elektřiny, ale také sbírat údaje o dodávce plynu, vody a tepla. Ty se odešlou dodavateli, který tak bude informován o energetických požadavcích každého spotřebitele.

Modernizace energetické sítě bude vyžadovat absolutní přehodnocení dosavadní strategie a miliardové investice. Ale pokud ji zvládneme, pak si lidstvo i příroda výrazně oddechne. Pojďme si shrnout největší výhody, které energetická revoluce přinese:

1. Větší kontrola spotřeby

Chytrá síť zákazníkům přinese mnohem širší nabídku tarifů a možnost odebírat energii v časech, kdy je levná. Pro představu: řekněme, že žijete v roce 2050 a koupíte si novou „chytrou myčku“. Ta se napojí na rozvodnou síť a spustí program v době, kdy jí vyšle signál, že je zrovna levnější elektřina. Naopak v době, kdy budou tarify dražší, načerpá vaše myčka energii z baterií.

2. Strategická bezpečnost

Další výraznou výhodou decentralizovaného systému je větší spolehlivost dodávek energie. Když v systému s mnoha malými zdroji jeden vypadne, v zásadě se nic neděje. Pokud ale vypadne velká elektrárna, má to zpravidla dopad na masy lidí. Decentralizovaná a obnovitelná energetika je také méně závislá na zahraničních komoditách, například na ruském plynu.

3. Energetická efektivnost

Decentralizovaná výroba elektřiny a tepla je energeticky efektivnější než ve velkých zdrojích vzdálených stovky kilometrů od místa spotřeby. Důvodem je vyšší účinnost menších kogeneračních jednotek, možnost smysluplného využití tepla, které se u velkých elektráren považuje za odpadní, a nižší ztráty při přenosu energie. Také lokální dostupnost paliva, tedy kratší „palivový řetězec“ bez nutnosti dopravy fosilních paliv na vzdálenosti tisíce kilometrů, přispívá k celkové efektivitě systému.

4. Kratší doba výstavby menších zdrojů

Doba výstavby je daleko kratší než například u jaderných elektráren a menší zdroje jsou tak schopny daleko pružněji reagovat na poptávku společnosti po energii. Výstavba velkých zdrojů naopak fixuje společnost na dlouhou dobu v „drogové závislosti“ na daném typu paliva a na nutnosti spotřebovat veškerou energii, kterou těžko regulovatelný zdroj vyrobí během své životnosti.

Mohlo by vás také zajímat: Černé labutě a zelené dluhopisy

5. Nová pracovní místa

Energetická revoluce, především nové obnovitelné zdroje, přináší také výrazně více pracovních míst, než je tomu u centralizovaných zdrojů. Velká část z nich je přitom vytvořena místně.

6. Lokálnost a trasnparentnost

U velkých zdrojů je vše ovlivňováno strategií vlastníka, efektivností zdroje, dostupností paliv, legislativními omezeními a zejména stářím zdroje. Využívání obnovitelných zdrojů energie proti tomu posiluje místní a regionální toky peněz. Finance, které zůstávají v regionu, tak mohou být zdrojem pro rozvoj obcí, což přesouvá rozhodování o otázkách energie na místní úroveň, a komunity tím získávají i kontrolu nad cenami energií pro své občany.

V neposlední řade přináší obnovitelné a malé zdroje energie řadu ekonomických přínosů. Pokud by tyto benefity byly plně zohledněny ve skutečné ceně energie a vytvořil se férový trh s energiemi, tak by nastal razantní boom v jejich využívání. A společnost by z toho profitovala.