Velké firmy působící v Česku budou v novém projektu s názvem Rethink usilovat o uhlíkovou neutralitu a energetickou bezpečnost. Dnes při představení iniciativy 25 podniků podepsalo společné prohlášení. Na zahájení činnosti projektu naváže úterní inovační fórum, které se uskuteční ve Francouzském institutu v Praze.

Zakladateli nové iniciativy jsou společnosti České dráhy, Česká pošta, skupina ČEZ, Dopravní podnik Ostrava, dále například IKEA, Komerční banka, Metrostav nebo Škoda Auto. Partnery projektu jsou francouzské velvyslanectví v Praze, Francouzský institut v Praze a také třeba ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí.

Rethink

Za vznikem iniciativy stojí také Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Její provozní ředitel Ivo Gajdoš řekl, že projekt má sloužit k výměně zkušeností, sdílení dobré praxe a také otevřené diskusi nad tématy týkajících se snížení emisí a ochrany klimatu. Připomněl, že členské firmy České manažerské asociace mají ve svých plánech mnohá řešení ke zmírnění klimatických změn, o která se mohou podělit.

Poradce pro udržitelnost a odpovědné chování podniků Jonathan Wootliff řekl, že jsou to právě podnikatelé, kteří jsou hybatelem změn a vyzývají k nim jednotlivé vlády. Česká republika má podle něj příležitost stát se centrem pro udržitelný rozvoj.

Evropská komise dříve přijala tzv. Green Deal neboli Zelenou dohodu pro Evropu. Soubor návrhů má uzpůsobit politiky členských zemí v klimatických otázkách, energetice, dopravě a zdanění tak, aby se mohly do roku 2030 podílet na snižování emisí skleníkových plynů alespoň o 55 procent ve srovnání s rokem 1990.

Při dnešním zahájení fungování projektu Rethink řečníci také několikrát zmínili nutnost zajištění energetické nezávislosti na Rusku, která se stala v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem naléhavější než dříve.

Zdroj:ČTK