Pokud by odpadní teplo z německých průmyslových center bylo využito pro vytápění budov, přispělo by významně k potřebným úsporám plynu, na které země cílí. Podle německého průmyslového sdružení zaměřeného na energetickou účinnost DENEFF by v současnosti nevyužité odpadní teplo v Německu mohlo být využito pro dodávku tepelné energie městu o velikosti Berlína. Informaci přinesl zahraniční server Clean Energy Wire.

Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck podle serveru Clean Energy Wire již představil omezení pro vytápění a chlazení ve veřejných budovách za účelem dosažení úspor plynu. Podle sdružení DENEFF však podobná opatření nepovedou k dosažení energetické bezpečnosti.

„Snížení teploty ve veřejných budovách pomůže krátkodobě, avšak nebude dostačující a mrznutí ve těchto budovách v dlouhodobém horizontu nemůže být řešením. Místo toho bychom měli tento problém řešit pomocí technických řešení a odpadní teplo z datových center je důležitou součástí,“ uvedl výkonný ředitel sdružení DENEFF Christian Noll.

teplo

Opomíjení potenciálu odpadního tepla

S tvrzením, že Německo při hledání náhrad za zemní plyn opomíjí potenciál odpadního tepla, přišli již v červnu poslanec za CSU Andreas Lenz a výkonný ředitel společnosti Orcan Energy Andreas Sichert.

„Politici se v současné debatě o budoucím energetickém systému soustředí na opatření s okamžitým účinkem a na dlouhodobé cíle, ale přehlížejí jednodušší řešení, která jsou již ekonomicky efektivní a přívětivá k životnímu prostředí,“ uvedli Lenz a Sichert.

Podle uvedených Lenze a Sicherta by Německo mohlo pouze díky využití odpadního tepla z průmyslu ročně vyrobit 23 TWh elektrické energie, což odpovídá téměř 20 % spotřeby elektřiny v německých domácnostech.

Využití odpadního tepla v ČR

Podle statistik zveřejňovaných Energetickým regulačním úřadem došlo v České republice mezi lety 2014 a 2020 ke zdvojnásobení výroby elektřiny z odpadního tepla. S hodnotou 70,3 GWh v roce 2020 se nicméně stále jedná o zanedbatelné množství ve srovnáním s celkovou brutto výrobou elektřiny, která se v posledních letech pohybuje mezi 80 a 90 TWh.

Podstatně vyšší podíl mezi palivy má odpadní teplo v oblasti centrálního zásobování teplem, když podle statistik Energetického regulačního úřadu bylo v roce 2020 z odpadního tepla vyrobeno 7,4 PJ tepla z celkových 157 PJ.

Zdroj: oenergetice.cz