Společnosti Air Products (NYSE: APD) a World Energy oznámily vybudování nového projektu v hodnotě 2 miliard amerických dolarů ve výrobním centru World Energy v kalifornském Paramountu, kde se vyrábí nízkoemisní letecké palivo Sustainable Aviation Fuel (SAF). Továrna je prvním a jediným výrobním závodem svého druhu na světě a po rozšíření bude mít roční kapacitu bezmála 1,3 miliardy litrů paliva. Projekt by měl být uveden do provozu v roce 2025 a bude sloužit rostoucímu trhu letectví s nulovou uhlíkovou stopou.

Ve společném projektu Air Products postaví a bude provozovat závod na výrobu vodíku a rozšíří svou síť vodíkového potrubí v jižní Kalifornii. A společnost World Energy bude pomocí tohoto vodíku vyrábět obnovitelné palivo.

,,Tento projekt je dalším průkopnickým krokem v odhodlání společnosti Air Products pomáhat při přechodu k bezemisní ekonomice. S našimi partnery již budujeme největší zařízení na výrobu zeleného vodíku na světě v Saúdské Arábii a největší zařízení na výrobu modrého vodíku na světě v Louisianě. Nyní se spojujeme s World Energy, abychom vybudovali největší zařízení na výrobu udržitelného leteckého paliva,“ řekl Seifi Ghasemi , předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Air Products. ,,Jsme velmi potěšeni, že můžeme spolupracovat se společností World Energy na dalším megaprojektu, který zajistí měřitelný přínos v oblasti udržitelnosti a dekarbonizace a uspokojí rostoucí poptávku leteckého průmyslu po obnovitelném palivu.“

,,Mít letectví se skutečně nulovou uhlíkovou stopu bude vyžadovat mobilizaci zdrojů, která zatím nemá obdoby,“ řekl Gene Gebolys, generální ředitel společnosti World Energy. ,,Spojujeme ty nejlepší společnosti s odbornými znalostmi a zkušenostmi zaměřené na spolupráci, abychom posunuli hranice toho, co lze dnes udělat pro dekarbonizaci letectví. A zároveň budujeme platformu pro to, co je třeba udělat do roku 2050. To je obrovský závazek. Musí být ale proveden a vyžaduje, abychom postupovali s odhodláním a rychlostí odpovídající problému, který se snažíme řešit.“

udržitený letecký benzín
Schéma procesu výroby udržitelného leteckého benzinu

SAF vyrobený společností World Energy je stoprocentně udržitelné palivo vyrobené výhradně z obnovitelných zdrojů, které neobsahuje žádné suroviny na bázi fosilních paliv. Nezpracovává se společně s fosilními palivy v tradičních ropných rafinériích a jeho uhlíkové vlastnosti jsou v souladu se všemi státními a federálními předpisy USA pro pokročilá biopaliva.

Jeho emise uhlíku během životního cyklu jsou až o 80 procent nižší než u konvenčního paliva. V současné době je schváleno použití směsi 1:1 s konvenčním leteckým palivem, ale World Energy usiluje o získání souhlasu s čistě 100% obnovitelným SAF pro běžné komerční lety, což nabízí budoucnost létání bez fosilních paliv s nulovou uhlíkovou stopou. SAF umožňuje, aby letectví bylo poháněno sluneční a větrnou energií, zachycenou a přeměněnou na kapalná paliva s vysokou hustotou energie.

Společnost World Energy stojí v čele výroby a distribuce nízkouhlíkových paliv již více než 20 let a vypořádala se s nejobtížnějšími světovými výzvami v oblasti dekarbonizace. Do roku 2050 zařízení vyrobí takové množství paliva, které zabrání vzniku více jak 76 milionů tun oxidu uhličitého, což odpovídá 3,8 milionům letů z Los Angeles do New Yorku.

Společnost Air Products je hybatelem přechodu na vodíkovou energii a již v minulosti zahájila několik obřích projektů v USA i po celém světě. V roce 2021 společnost oznámila, že v Louisianě postaví komplex čisté energie za 4,5 miliardy dolarů, který bude produkovat více než 21 milionů kubických metrů modrého vodíku za den. A multimiliardový komplex s bezemisním vodíkem v kanadském Edmontonu. O rok dříve vyhlásila společný multimiliardový projekt NEOM na výrobu zeleného vodíku a čpavku v Saudské Arábii, kde bude jeho výroba poháněna solární a větrnou energií.

Zdroj: enviweb.cz