Cíl dosáhnout buď 100% podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) nebo alespoň 100% bezemisní výroby elektřiny si v USA stanovilo již 22 států. Druhý uvedený cíl zahrnuje kromě výroby elektřiny z OZE také výrobu elektřiny z jaderných elektráren. Informaci přinesl zahraniční server BloombergNEF (BNEF).

BNEF připomněl, že státní politiky v této oblasti doplňují federální cíle a opatření mířící na rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie.

Mapa změny teploty v jednotlivých státech USA.
Změna teploty v jednotlivých státech USA za posledních 120 let.

Důležitým prvkem v podpoře rozvoje výroby elektřiny z OZE jsou tzv. Renewable Portfolio Standards, které po dodavatelích elektřiny požadují, aby určitý podíl jejich dodávky byl pokryt elektřinou z OZE. Podle BNEF má tyto standardy zavedeno již více než 30 států.

„Pokud by tyto státní cíle byly dosaženy, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v USA by vzrostla do roku 2030 o 82 %,“ uvedla Nathalie Limandibhrathaová z BNEF.

Biden

Doplněk k opatřením na federální úrovni

Aktivity jednotlivých amerických států v oblasti ochrany klimatu doplňují aktivity Bidenovy administrativy. Ty byly podpořeny naposledy v srpnu podpisem zákona o rozsáhlých investicích do ochrany klimatu a zdravotnictví.

Klimatický balíček počítá s poskytnutím 369 miliard dolarů na investice do obnovitelných zdrojů a dalších opatření na snížení emisí skleníkových plynů. Odborníci odhadují, že by díky tomuto zákonu mohly do roku 2030 klesnout emise skleníkových plynů v USA o 40 % ve srovnání s rokem 2005.

Zdroj: oenergetice.cz