Více než dvě třetiny rezidenčních budov dokončených v Německu v roce 2021 jsou vytápěny obnovitelnými zdroji energie (OZE), uvedl Německý statistický úřad. Německo však stále bojuje s obnovou vytápění ve stávajících budovách.

Podíl nově dokončených rezidenčních budov, které jsou zcela nebo částečně vytápěny obnovitelnými zdroji energie (OZE), v Německu v roce 2021 vzrostl na 70,7 %. V roce 2020 přitom tento podíl činil 68,8 %, o pět let předtím to bylo 61,5 %.

Kromě všech typů tepelných čerpadel patří mezi obnovitelné zdroje energie pro vytápění také solární kolektory, vytápění peletami nebo kamny na dřevo, bioplyn/biometan a další biomasa.

vytápění OZE, tepelné čerpadlo
Vytápění tepelným čerpadlem

Polovina obytných budov dokončených v roce 2021 využívá tepelná čerpadla, což je významný nárůst oproti 31,4 % v roce 2015. Využívání vytápění zemním plynem v novostavbách klesá, a to z 51,5 % v roce 2015 na 34,3 % v roce 2021. Primárně vytápěno centrálním zásobováním teplem bylo 8 % v loňském roce dokončených obytných budov.

Vytápění využívající topné oleje bylo jako primární vytápění stále použito v 611 nových obytných budovách, což představuje 0,6 % nových budov. V roce 2015 to bylo 1 195 neboli 1,1 % nových obytných budov.

Finanční podpora je využívána zejména v nových budovách

Finanční pobídky k využívání OZE k vytápění v nových budovách v Německu jsou hojně využívány. V dubnu otevřený program s celkovou podporou ve výši jedné miliardy eur byl rozebrán do několika hodin.

Naproti tomu ve více než dvou třetinách stávajících budov, které jsou vytápěny plynem nebo topným olejem, dochází i přes finanční pobídky k obměně systémů vytápění pouze pomalu.

Německo se stále potýká s velkým zpožděním v zavádění obnovitelných zdrojů energie pro vytápění. Právě sektor budov byl jedním ze sektorů, který v roce 2021 nesplnil stanovené klimatické cíle.

Zdroj: oenergetice.cz